Na Piątek XIII tygodnia Okresu Zwykłego

"Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy:

 'Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary'.

Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych,

ale grzeszników"

Mt 9,13 - ewangelia mszalna

Jezus wypowiada te słowa w odpowiedzi na zarzut spożywania posiłków z celnikami i grzesznikami.

W glosie zapisano: "Nie ofiarą Bóg gardzi, ale ofiarą, którą człowiek chciałby zastąpić miłosierdzie. Faryzeusze często składali ofiary w świątyni, aby uchodzić za sprawiedliwych. Ale sprawiedliwość sprawdza się przez miłosierdzie, a tego oni nie czynili". Chrystus natomiast przez swoje miłosierdzie uczynił wielu grzeszników sprawiedliwymi. Przybliżył się do nich, skierował swoje słowa i dokonał cudownych dzieł. Szczytem swojego miłosierdzia, a zarazem sprawiedliwości, uczynił ofiarę, którą złożył na Golgocie. Będąc doskonale sprawiedliwy - pełniąc do końca wolę Ojca - był miłosierny. Jako Arcykapłan Nowego Przymierza prosił o przebaczenie nie tylko dla celników i grzeszików, z którymi jadał, lecz także dla tych, którzy Go prześladowali i umęczyli.

Bądźmy sprawiedliwi i miłosierni razem z Chrystusem!

Jan Budzyński