Na Św. Jana z Dukli

Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły

i o złe przypuszczenia potknęły się ich umysły.

Syr 3,24 - czytanie mszalne

Powyższe zdanie jest częścią nauki o pokorze.

Wielu jest takich, którzy nie interesują się tym, co Bóg objawił. Wielu jest też takich, którzy pochłonięci są poznawaniem spraw Bożych. Bóg jednak nie wszystko o sobie objawił, a to co objawił i tak często przekracza zdolności poznawcze ludzkiego umysłu. Dlatego nie należy porywać się na to, co Pan pozostawił zakryte, i co zarazem przekracza ludzkie możliwości.  W tej dziedzinie bowiem dysponujemy jedynie wątpliwymi "domysłami" i "przypuszczeniami", których prawdziwości nie ma jak zweryfikować, a które mogą być fałszywe. Czasem więc nie należy obawiać się słów: "nie wiadomo". To nie przejaw agnostycyzmu. To wiara w nieskończoność Boga i ograniczenie rozumu człowieka.

Bądźmy pokorni w badaniu spraw Bożych!

Jan Budzyński