Jordan

Jordan (fot. ks. Marcin Zieliński)

Jordan, rzeka związana z chrztem Jezusa, rozpoczyna swój bieg w północnej cześci Izraela i kieruje się w stronę południową, ku Morzu Martwemu. Wody tworzące tę rzekę wypływają z trzech źródeł. To najważniejsze i największe znajduje się w okolicach Tel Dan. Samo źródło jest zasilane przez wody spływające z góry Hermon, wspominanej wielokrotnie w Biblii (Pwt 3,8; Joz 11,17; PnP 4,8). Dostatek wody (ze źródła wypływa jej rocznie 240 milionów metrów sześciennych) zamienił teren w piękny ogród, porośnięty bujną roślinnością. Aby chronić ten zakątek, został utworzony park narodowy, w którym znajdują się również ruiny biblijnego miasta Dan. Miasto to wyznaczało północną granicę Ziemi Obiecanej (por. Pwt 34,1), w nim też znajdowało się sanktuarium z figurą złotego cielca, założone przez Jeroboama (1Krl 12,28-29). Barwny opis tych terenów znajduje się w „Wojnie żydowskiej”, napisanej przez historyka żydowskiego Józefa Flawiusza, który opisując Jezioro Semechonitis (Jezioro Hule, dziś nieistniejące), tak pisze o rzece: „...jego rozlewiska (ma na myśli jezioro) rozciągają się aż do Dafne, cudownego miejsca ze źrodłami, które zasilają tak zwany Mały Jordan, poniżej świątyni złotego cielca, i przyśpieszają swego biegu, podążając w kierunku rzeki”.
Ks. Marcin Zieliński