Miejsce Zwiastowania

Grota Zwiastowania w Nazarecie
(fot. ks. Marcin Zieliński)

Nazaret to obecnie niewielkie miasteczko, usytuowane wśród gór Galilei, zamieszkiwane przez Żydów, Arabów oraz wspólnotę chrześcijańską. Jego nazwa pochodzi prawdopodobnie od hebrajskiego słowa nsr, które oznacza „strzec”, „czuwać”. Położone na kilkukilometrowej skarpie, pozwala ogarnąć wzrokiem równinę Ezdrelon. Nazaret nie jest wspominany w księgach Starego Testamentu, zapewne z racji na swoje niewielkie znaczenie. Wykopaliska archeologiczne sugerują, że jego mieszkańcy utrzymywali sporą grupę kapłanów, pracujących w świątyni jerozolimskiej.
Dziś sercem miasta jest Bazylika Zwiastowania, upamiętniająca to unikalne wydarzenie w historii zbawienia. Obecna bazylika jest czwartą świątynią zbudowaną na tym miejscu w latach 60-tych ubiegłego wieku. W pierwszej świątyni, powstałej w II wieku, znajdowała się mozaika wspominająca diakona o imieniu Konon, którą można zobaczyć również dzisiaj. Zwiedzając wystawę archeologiczną znajdującą się pod świątyni, można podziwiać również liczne graffiti, starożytne napisy wyryte na ścianach przez pielgrzymów, które potwierdzają istnienie kultu od początku II wieku.
Punktem centralnym świątyni jest ołtarz, otoczony z trzech stron ławkami. Za ołtarzem znajduje się niewielka naturalna grota z ołtarzem. Najstarsza tradycja umieszcza właśnie tutaj scenę Zwiastowania.

ks. Marcin Zieliński