Lewiatan

Wieloryby (fot. ks. Marcin Zieliński)

Słowo hebrajskie liwjatan pojawia się rzadko w księgach Starego Testamentu i jego znaczenie jest enigmatyczne. Samo słowo sugeruje, że mamy do czynienia z istotą o wijącym się ciele (takie znaczenie pojawia się także w arabskim i ugaryckim), ale trudno ustalić precyzyjnie, jakie zwierzę kryje się za tą nazwą. Lewiatan był często utożsamiamy z krokodylem, wężem morskim, wielorybem czy nawet mitycznym smokiem, który żyje w morzu. W Ps 74,14 buntuje się on przeciw Bogu, który kruszy jego głowy i wydaje go na żer morskim potworom. W Iz 27,1 wydaje się być olbrzymim wężem morskim, którego Bóg ukarze w dniu swego sądu (por. Hi 26,13).

W Starym Testamencie Lewiatan symbolizuje generalnie złe moce, które przeciwstawiają się Bogu. Mają one aspekt przerażający, są monstrualne, nie dają się łatwo pokonać, ale ostatecznie nie są w stanie oprzeć się Bogu, jedynemu suwerenowi świata. Zostaje podkreślone, że w dniu sądu te potężne siły chaosu zostaną definitywnie poskromione przez Boga (Iz 27,1).

ks. Marcin Zieliński