Kodeks 0209

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać kodeks w wysokiej jakości)

Kodeks datowany na VI w. po Chr. Do czasów obecnych zachowało się osiem kart z tekstami Listu do Rzymian (14,9-23; 15,1-2; 16,25-27), Drugiego Listu do Koryntian (1,1-15; 4,4-13; 6,11 - 7,2; 9,2 - 10,17) oraz Pierwszego Listu Piotra (1,1 - 2,3). Oryginalny rozmiar karty wynosił 27 x 19 cm. Tekst pisany jest dwiema kolumnami na stronę, 29-31 linijek w kolumnie. Typ tekstu jest określany jako mieszany, a manuskrypt zaliczony został do III-ej kategorii świadków tekstu Nowego Testamentu. Manuskrypt obecnie znajduje się w University of Michigan Libarary w Ann Arbor.

Ciekawostki:

  • Kodeks ten jest palimpsestem, to znaczy w XIV w.posłużył do sporządzenia lekcjonarza L1611, który zawiera fragmenty Dziejów Apostolskich oraz Listów, spisanych  na 221 kartach, 46 linijek na kolumnę.
  • Fragment Rz 16,25-27 znajduje się bezpośrednio po 14,23.

 

(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.