Kodeks 0222

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać kodeks w wysokiej jakości)

Kodeks datowany na VI w. po Chr. Do czasów obecnych zachował się fragment jednej karty z tekstem Pierwszego Listu do Koryntian (9,5-7.10.12-13). Oryginalny rozmiar karty wynosił 15 x 12 cm. Tekst pisany jest dwiema kolumnami na stronę, 20 linijek w kolumnie. Typ tekstu jest określany jako mieszany, a manuskrypt zaliczony został do III-ej kategorii świadków tekstu Nowego Testamentu. Nieznane jest miejsce jego powstania, ale czasem wskazuje się Egipt. Manuskrypt znajduje się obecnie w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu (Pap. G. 29299).

 

 

(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.