Kodeks 0121

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać kodeks w wysokiej jakości)

Kodeks datowany na X w. po Chr. Do czasów obecnych zachowały się jedynie dwie karty z tekstami Pierwszego (15,52 - 16,24) oraz Drugiego Listu do Koryntian (1,3-15; 10,13 - 12,5). Cały zbiór listów św. Pawła liczył ok. 48 kart. Z ważniejszych lectiones variantes wskazać należy brak frazy "to, co zniszczalne, przyodzieje się w to, co niezniszczalne" w 1 Kor 15,54, w czym manuskrypt zgadza się z kodeksami 088, 0243, 1175 oraz 1739. Typ tekstu bywa określany jako mieszany lub cezarejski (G. Zuntz), a manuskrypt zaliczony został do III-ej kategorii świadków tekstu Nowego Testamentu. Manuskrypt znajduje się obecnie w British Library w Londynie.

Ciekawostki:

  • Tekst pisany jest czerwonym atramentem, co stanowi rzadkość wśród starożytnych manuskryptów biblijnych.
  • Litery beta i tau są nienaturalnie duże według charakteru pisma skryby.

(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.