Papirus nr 45 (Chester Beatty I) P45

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać papirus w wysokiej jakości)

Manuskrypt spisany w formie kodeksu, pochodzący z III w. po Chr. Do naszych czasów zachowało się 30 podwójnych kart (z pierwotnych 55). Manuskrypt przekazuje Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie z licznymi brakami: Ewangelia Mateusza: 2 karty, Marka - 6, Łukasza - 7, Jana - 2, Dzieje - 13. Typ tekstu określany jest w zależności od księgi: Mk prezentuje typ cezarejski, Dz - aleksandrysjki, natomiast Mt, Łk oraz J prezentują typ mieszany, aleksandryjsko-zachodni. Każda karta zawiera 39 linijek na stronę, co pozwala wyliczyć, że tekst nie zawierał pericope adulterae (J 7,53 - 8,11). Rękopis przechowywany jest w Bibliotece Chester-Beatty w Dublinie, z wyjątkiem jednej karty, która znajduje się w Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.


(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.