Papirus nr 46 (Chester Beatty II) P46

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać papirus w wysokiej jakości)

Manuskrypt spisany w formie kodeksu, pochodzący z ok. 200 r. po Chr. Manuskrypt zawiera Listy św. Pawła (bez Listów Pasterskich), spośród 104 kart do naszych czasów zachowało się 86. Brakuje następujących fragmentów: Rz 1,1 - 5,17; 6,14 - 8,15; 1 Tes 2,3 - 5,5; 1 Tes 5,28 oraz 2 Tes; 1 Tm; 2 Tm, Tt i Flm. Manuskrypt spisany jest przez profesjonalnego skrybę, ale mimo to zawiera dużo błędów (literowych). Ciekawostką jest, że tekst zawiera coraz więcej błędów od Hbr 5. Typ tekstu określony jest jako proto-aleksandryjski, pokrewny do Kodeksu Watykańskiego, choć w Liście do Rzymian wskazuje się liczne lekcje z typu zachodniego. Manuskrypt zaliczony został do I-ej kategorii świadków tekstu. Rękopis został zakupiony w 1931 r. w Egipcie, przypuszcza się, że sporządzony został w Fajum, w Egipcie, a obecnie przechowywany jest w Chester Beatty Library w Dublinie oraz Ann Arbor (University of Michigan).


(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.