Bogini Tyche w Hippos-Sussita

Dlaczego przedstawione na prawo od tego tekstu malowidło ścienne jest tak interesujące? Kogo przedstawia? Dlaczego to bóstwo w każdym mieście przedstawiane jest w inny sposób? Z jakiego czasu pochodzi to wyobrażenie?

Bogini Tyche w Hippos-Sussita

 

Malowidło ścienne przedstawiające boginię Tyche znalazło się wśród znalezisk 11-ego sezonu wykopaliskowego w Hippos-Sussita. Miejsce to nzajduje się na wschodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Tyche była grecką boginią losu, a na ścianach odnaleziono także inne wyobrażenie postaci kobiecej, która należała do orszaku Dionizosa, boga wina.

„Ciekawe jest, że w prywatnej posiadłości z czasów bizantyjskich, kiedy chrześcijaństwo już żywo istniało w tym regionie, znaleźliśmy wyobrażenia dwu bogiń. Wiadomo, że chrześcijaństwo nie pozwala na kult bożków, ale mimo to w różnych miejscach znajdujemy ślady synkretycznych wierzeń” – komentuje Arthur Segal i Michael Eisenberg z Uniwersytetu w Hajfie, który prowadzi wykopaliska.

Miasto Sussita znajduje się w obrębie Parku Narodowego Sussita. Na podstawie wstępnych oględzin, uczeni stwierdzili, że dom należał najprawdopodobniej do elity miejskiej. Taka ocena wypływa z jakości materiałów użytych do budowy domu oraz samej struktury budynku.

Miasto zostało założone ok. 200 r. przed Chr. przez Seleucydów pod nazwą Antiochia Hippos, pod rządami Aleksandra Janneusza z Hasmonejczyków nazwa zmieniona została na Sussita. Zarówno nazwa grecka jak i aramejska oznaczają konia. W czasach rzymskich Sussita była częścią Dekapolu, czyli związku dziesięciu miast uważanych za centra kultury hellenistycznej w północno-wschodniej Palestynie.

Wyobrażenie bogini Tyche
Zdjęcie: Hippos-Sussita Excavation Project.

Wyobrażenie Tyche zarówno na ścianie budynku, jak i na licznych monetach odnalezionych na tym miejscu, dają wejrzenie w cześć oddawaną tej bogini w Hippos Sussita. Tyche, ze względu na swoje imię, oznaczające „los, szczęście”, była bardzo popularną boginią. Każde miasto posiadało charakterystyczne dla siebie wyobrażenie tej bogini, gdyż najczęściej koronę na jej głowie przedstawiano na wzór murów danego zespołu miejskiego.

Więcej informacji o stanowisku w Hippo-Sussita - kliknij TUTAJ.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych
(BAR, Greek Reporter)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.