Najstarsze ślady kwiatów na grobie.

Informacja z kręgu ciekawostek z Ziemi Świętej. Teren dzisiejszego państwa Izrael był środowiskiem życia wielu kultur, nie tylko tych wspominanych przez Biblię. Długo przed pojawieniem się Hebrajczyków żyła tam kultura natufijska. W czym jeden z odkrytych grobów sprzed 14 tysięcy lat jest bliski współczesnym zwyczajom?

Stare źródło współczesnego gestu...

W Izraelu znajdowane są nie tylko ślady kultury Hebrajczyków, Egipcjan, Babilończyków oraz Kananejczyków. Terytorium tego państwa w starożytności zamieszkiwały także inne, starsze ludy. Przykładem takiego znaleziska jest mający 14 tysięcy lat grób, w którym odnaleziono najstarszy zachowany do naszych czasów przykład składania kwiatów na grobie. Odkryte stanowisko zidentyfikowane zostało jako wywodzące się z kultury natufijskiej. Jej przedstawiciele zamieszkiwali tereny Lewantu od ok. XIV do X w. przed Chr. Ich styl życia wyróżniał się tym, że jeszcze przed adaptacją rolnictwa był on osiadły lub przynajmniej półkoczowniczy.

 

Zasięg kultury natufijskiej (źródło: Wikimedia Commons)

W jaskini Raqefet na Górze Karmel znaleziono i zidentyfikowano odciski starożytnych kwiatów. Chociaż wykopaliska w tamtej grocie zakończyły się dziesiątki lat temu, zawartość groty jest ciągle analizowana przez grupę naukowców, której przewodzi prof. Dani Nadel z Uniwersytetu w Hajfie. Bazując na przekrojach poczynionych na odciskach roślin, ekipa zidentyfikowała niektóre z roślin, takich jak mięta oraz szałwia. Dodatkowo, naukowcy stwierdzili, że kwiaty złożone były w warstwę wewnątrz grobu jeszcze zanim ułożono tam ciała. Odkrycie opisano niedawno w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Widok wnętrza grobu wraz z rekonstrukcją ułożenia ciał zmarłych (źródło: Yahoo!)

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.