Podsumowanie roku 2012 w archeologii.

Czym żył świat archeologi biblijnej w roku 2012?
Jakie odkrycia wstrząsnęły światem biblistyki?
Jakie znaleziska uspokoiły naukowców, a jakie wlały w ich serce czarę goryczy?

Pokusiliśmy się o podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

 

Werdykt: niewinni!

Po 5 latach procesu oskarżeni o fałszowanie znalezisk oczyszczeni z zarzutów.

Stojący za odkryciami najważniejszych artefaktów starożytnego Izraela uznani za niewinnych.

Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Mozaika przedstawiająca Samsona odkryta w Synagodze w Hukok.


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Wypalone zboże wyjaśnia zniszczenie Tel Hazor?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Odkrycie egipskiego skarabeusza
z epoki późnego brązu w Jerozolimie.

Dlaczego ten dwu i półcentymetrowy przedmiot wzbudził takie zainteresowanie? Z jakiego okresu pochodzi?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Odnalezienie pieczęci „Matanjahu”
z okresu pierwszej świątyni  w Jeruzalem.

Dlaczego ten napis był ważny, co oznaczał? Czy miał jakiekolwiek odniesienie do prezentowanego w Biblii sposobu składania ofiar?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Księga Nehemiasza wśród zwojów znad Morza Martwego.

Czemu odkryto ją dopiero niedawno? Kto tego dokonał? Jaki wkład w to odkrycie mają uczeni z Norwegii?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

„Nowy” starożytny język odkryty w Turcji

W jaki sposób odkryto, że lista imion zachowanych na tabliczce prezentowanej zdradza istnienie nieznanego do tej pory języka starożytnego?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Dwujęzyczny kamień graniczny odkryty w Tel Gezer.

Jaką spełniał funkcję? Kiedy został położony? Czy to pierwsze tego typu znalezisko w Gezer?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Historia Betlejem na bulli z okresu pierwszej świątyni odkryta w Mieście Dawida.

Odkryta w Mieście Dawida w Jerozolimie bulla rzuca ważne światło na historię biblijną. Co wnosi do naszej wiedzy o miejscu narodzin Dawida, a przede wszystkim Jezusa? Czy wiemy coś więcej na temat Betlejem?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Nowe spojrzenie na Łuk Tytusa.

Dlaczego akurat ten spośród tylu  rzymskich łuków wzbudza wielkie zainteresowanie biblistów?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Skrzynki złota z czasów krzyżowców odkryte w Arsuf.

Jaką wartość posiadają odkryte skarby ze złota? Jaki majątek, przeliczając na współczesne pieniądze, posiadały w czasach ukrycia?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Naukowcy dyskutują nad biżuterią odnalezioną w Megiddo.

Znalezisko zdające się pochodzić z okresu Sędziów wzbudziło wielkie zainteresowanie naukowców oraz spowodowało liczne reakcje naukowców z całego świata. Co tam znaleziono?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

Opinia -> TUTAJ.

 

Kontrowersje wokół „żony” Jezusa.

Chociaż archeologia i biblistyka nie zmierzają nigdy do pianissimo, to informacja ta należy na pewno do gatunku sensacji wzbudzających fortissimo w naukowej dynamice! Czasem jednak starając się realizować forte, zdarzają się fałszywe dźwięki...

Prezentacja tematu przez K. King -> TUTAJ.

Kontrowersje i opinie -> TUTAJ.

 

Ślady sprawowania kultu odnalezione w Kirbet Qeijafa.

Twierdza graniczna między Judeą a Filisteą stanowi niebywały przykład budowli warownej okresu rządów Dawida. Co znaleziono oprócz śladów obecności militarnej?

Czytaj o Kirbet Qeijafa -> TUTAJ.

Czytaj o znaleziskach -> TUTAJ.

 

Starożytny zbiornik zaopatrujący Jerozolimę w wodę z okresu pierwszej świątyni.

Nawet tylko objętość (225 tys. litrów) tego starożytnego zbiornika wodnego wprawia w zdumienie. Dzięki niemu dysponujemy lepszym wglądem w system zaopatrzenia wodnego w starożytnej Jerozolimie.


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Odkrycie zbezczeszczonej świątyni
z epoki żelaza w Bet Szemesz.

Dlaczego odnaleziona w tym miejscu pieczęć przedstawiająca lwa wzbudziła liczne dyskusje? Dlaczego miejsce to przeszło zmianę statusu:  od wielkiej aktywności religijnej do zaniku sprawowania kultu?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.


 

Ślady budowli rytualnych z okresu pierwszej świątyni odkryte niedaleko Jerozolimy.

Z tego znaleziska ucieszyli się wszyscy, którzy zawodowo trudnią się próbami zdyskredytowania przekazu biblijnego. Co wpłynęło na taki stan rzeczy? Czy to podważyło jednak to, co do tej pory sądzono o kulcie w Jerozolimie?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Odkrycie w Kirjat Gat skarbu z czasów powstania Bar Kochby.

Kto schował prezentowany obok skarb? Co wiadomo o właścicielu? Kiedy monety zostały wykute?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

Bulla fiskalna z okresu pierwszej świątyni.

Do czego służyła bulla fiskalna? Jaką nazwę geograficzną zawierała? Co oznacza wspomnienie tej nazwy na tak małym przedmiocie?

Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

 

 

Archeolodzy odkrywają największy port świata hellenistycznego.

Historia Akko w I w. przed Chr. została w znacznym stopniu pod wpływem konfliktu Machabeuszy i Seleucydów oraz prowadzonej na wielką skalę rozbudowy dokonywanej przez Herodian oraz Rzymian. Co tam zostało odnalezione?


Czytaj cały artykuł -> TUTAJ.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.