Bohaterowie Księgi Jeremiasza odnalezieni

Choć niektórzy prorocy znani są tylko ze swoich ksiąg, archeologia dostarcza czasem dowodów na ich historyczność. Wykopaliska prowadzone w warstwie datowanej na czasy Pierwszej Świątyni zaowocowały ważnymi znaleziskami.
d
Bohaterowie Księgi Jeremiasza odnalezieni!

Relacja między archeologią a biblistyką nie zawsze przypomina miłość braterską, jednak czasem zgadzają się one w nadzwyczajny sposób, stając się świadkami historii. W Mieście Dawida, w Jerozolimie, odkryto dwie małe gliniane bulle (odbicia pieczęci), które stawiają historyczność Jeremiasza, ostatniego proroka królów Judy, w nowym świetle.

 

Pierwsza z bulli, która odkryta została w czasie wykopalisk prowadzonych w miejscu uważanym za pałac króla Dawida, nosi imię „Jehuchala (Jukal lub Jehukala), syna Szelemjahu (Szelemiasza)” (zdjęcie z lewej strony). Druga, odnaleziona została w warstwie ziemi pochodzącej z okresu pierwszej świątyni, pod miejscem zidentyfikowanym jako północna wieża, wzniesiona przez Jeremiasza, oddalonym tylko o kilka metrów od pierwszej. Czytamy tam: „Gedaliasz, syn Paszura” (zdjęcie z prawej).

Obydwaj mężczyźni wspomniani są w Biblii jako ministrowie króla Sedecjasza (597-587 przed Chr.). Gdy Babilończycy zbliżali się do Jerozolimy podczas ostatnich lat okresu Pierwszej Świątyni, Jeremiasz, prorok ostatnich królów Judy, doradził Sedecjaszowi i mieszkańcom miasta poddanie się Nabuchodonozorowi oraz jego armii, by uratowali swoje życie i byli oszczędzeni. Jednak nie wszystkim przypadło do gustu orędzie Jeremiasza, wśród grona malkontentów znajdowali się Gedaliasz, syn Paszura, oraz Jukal, syn Szelemiasza. Według Jr 38,1-13 tych dwóch ministrów było odpowiedzialnych za wrzucenie Jeremiasza do cysterny, ponieważ nie chcieli przyjąć posłannictwa Jeremiasza, skierowanego do mieszkańców Jerozolimy.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.