Skarabeusz z epoki brązu odnaleziony w Jerozolimie.

Izraelici wyszli z Egiptu, ale przez długi czas Egipcjanie panowali w Kanaanie. Ciągle znajduje się ślady ich obecności nawet w Jerozolimie.

Egipski skarabeusz odnaleziony
w Mieście Dawida

Izraelscy uczeni, pracujący przy wykopaliskach w Mieście Dawida, niedawno odkryli rzadki przykład skarabeusza pochodzący z XIII w. przed Chr. Skarabeusz wywodzi się z czasów 19-tej dynastii, która cechowała się podejmowaniem wielu kampanii militarnych i podbojom w Kanaanie. Według dyrektorów wykopalisk – Eliego Szukrona oraz Joe’go Uziela, znalezisko jest pierwszym tego typu, odnalezionym w trakcie wykopalisk w Mieście Dawida i służy jako materialne odbicie egipskiej obecności w Izraelu podczas wspomnianego okresu.

 


Wykonany z miękkiego kamienia egipski skarabeusz (przedstawiony na zdjęciu powyżej) używany był jako pieczęć zamykająca i podpisująca dokumenty. Ma ok. 2,5 cm długości i zawiera odciśnięte wyobrażenie kaczki wraz z imieniem boga słońca Amon-Ra, zapisanym pismem hieroglificznym. Kwietniowe znalezisko zbiegło się blisko w czasie ze świętem Paschy, która upamiętnia wyjście Żydów z Egiptu. Mimo że datacja tego wydarzenia jest ciągle żywo dyskutowana, niektórzy uczeni umieszczają je w XIII w. przed Chr. Odkryty skarabeusz służy jako świadek relacji oraz konfliktów między Hebrajczykami oraz Egipcjanami w tamtym czasie.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.