"Nowy" starożytny język odkryty w Turcji!

Często mówimy o "mrokach historii". Na pewno jednym ze sposobów rozjaśniania tych mroków jest archeologia. Niedawne odkrycie w południowo-wschodniej Turcji pokazuje, że jest jeszcze dużo tajemnic, które czekają na odnalezienie.

Odkryto nieznany starożytny język

Kiedy pewien archeolog z Cambridge, John MacGinnis, zbadał tabliczkę zawierającą imiona 60 kobiet, które znajdowały się w pałacu namiestnikowskim w południowej Turcji, zauważył, że większość z nich nie przypominała w żaden sposób żadnych ze wszystkich znanych bliskowschodnich imion oraz nawet języków. Ponieważ w starożytności imiona tworzono od rzeczowników pospolitych, tabliczka z Tuszan jest dowodem na odnalezienie „nowego” starożytnego języka.

Tabliczka z Tuszan, ślad nieznanego do tej pory starożytnego języka.

Międzynarodowa ekipa archeologów, pracujących w Tuszan (współczesne Ziyaret Tepe), odnalazła tabliczkę w archiwum, co wskazywało, że lista mogła powstać jako spis robotników, mający na celu ewidencję wydatków. MacGinnis jest przekonany, że kobiety, których imiona to np. Uszimanaj, Alagahnia, Irsakinna i Bisunumay, pochodzą z terenu Gór Zagros w zachodnim Iranie. W VIII w. przed Chr. asyryjski król, znany także z Biblii, Tiglat Pilasser III oraz Sargon II przeprowadzili w tamtym regionie wiele operacji militarnych. Dzięki temu znalezisku odnaleziono pierwszy ślad nieznanego do tej pory starożytnego języka tamtego regionu.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.