Dwujęzyczny kamień graniczny w Tel Gezer

Ciekawy przykład kamienia granicznego odkryty został przez archeologów pracujących w Tel Gezer

Dwujęzyczny kamień graniczny
w Tel Gezer

 

Archeolodzy pracujący w biblijnym Tel Gezer odkryli kamień graniczny, na którym widnieje inskrypcja zarówno w języku greckim, jak i hebrajskim. Pochodzi on z okresu konfliktu między Seleucydami i Machabeuszami. Jest to trzynasty znany kamień graniczny, który odkryty został w przeciągu stu lat trwania wykopalisk w Gezer, a pierwszy odkryty w tej dekadzie. Archeolodzy z Southwestern Baptist Theological Seminary ponownie odkryli także inny kamień graniczny, odnaleziony pierwotnie przez XIX-wiecznego francuskiego odkrywcę Charlesa Claremont-Ganneau, ale informacja o nim nie została przekazana szerszemu gronu archeologów przez niemal sto lat.

Biblia mówi o Gezer bardzo często. Choć Jozue pokonał koalicję królów kananejskich, wśród których wymieniony jest król Gezer, Biblia nie mówi, że samo miasto zostało podbite przez Izraelitów (Joz 10,33; 12,12). Miejsce to przypadło pokoleniu Józefa (lub Efraima) według Joz 16,3.10; Sdz 1,29; 1 Krn 6,67; 7,28, ale jednocześnie dowiadujemy się, że Izraelici „nie wypędzili Kananejczyków”, którzy mieszkali w Gezer (Joz 16,10. Nawet król Dawid nie zdołał włączyć Gezer do królestwa izraelskiego.

Kiedy egipski faraon (najprawdopodobniej Siamun, ok. 960 r. przed Chr.) dał Salomonowi swoją córkę za żonę – jest to jedyny znany przypadek, gdy córka faraona poślubiła obcokrajowca – faraon oddał Salomonowi Gezer jako część wiana swojej córki (1 Krl 9,15-17). We wczesnych latach panowania Salomona, Egipt przypuścił inwazję na Palestynę i zdobył kananejskie Gezer. W tym też czasie, Salomon zorganizował silną armię, by odeprzeć egipski atak na swoje królestwo. W tamtym czasie Izrael musiał stanowić większą potęgę militarną, gdyż Egipt najprawdopodobniej porzucił plan inwazji, decydując się na dyplomatyczne zbliżenie przez małżeństwo i przekazanie terytoriów. Następnie, jak przekazuje Biblia, Salomon ufortyfikował Gezer, razem z Jerozolimą, Megiddo oraz Hazor (1 Krl 9,15). Dwudziestowieczni archeolodzy odnaleźli później niezaprzeczalny dowód na obecność tych fortyfikacji w Gezer, zawierających nie tylko spektakularną bramę, ale także mur kazamatowy (podwójny mur przedzielony pomieszczeniami).

Gezer posiada także specjalne znaczenie dla historii archeologii. Gezer było pierwszym biblijnym miastem, które zostało zidentyfikowane dzięki inskrypcji znalezionej na jego terytorium. Do dnia dzisiejszego zidentyfikowano w ten sposób jedynie pojedyncze miejsca, np. Bet Szean, Arad i Hazor. W 1873 r. wielki francuski uczony Clermont-Ganneau odkrył inskrypcję graniczną, pochodzącą z okresu herodiańskiego, która zapisana została pismem hebrajskim i odczytano ją jako: „granica Gezer”.

Zdjęcie: Bibleplaces.com, Judah and the Dead Sea Collection

Odkryty w tym roku kamień stanowi ślad troski okupanta żydowskiego o utrzymanie granic w sposób przepisany przez żydowskie prawo. Wiele spośród zachowanych kamieni zawiera napisy „ziemia Gezer” po hebrajsku oraz „(należący do) Alkosa” po grecku. Nowo odkryty trzynasty kamień zgadza się z odkrytymi wcześniej kamieniami pod względem treści z kilkoma drobnymi wyjątkami. Nadgryzione zębem czasu litery są znacznie większe niż te, znane z innych kamieni, a hebrajski oraz grecki tekst napisany znajduje się na tej samej stronie kamienia.

Po stu latach prowadzenia wykopalisk Gezer ciągle dostarcza interesujących odkryć. W 2011 r. badania kananejskiego systemu wodnego w Gezer przyczyniło się do odkrycia naturalnej groty przy ujściu tunelu, który wykopany został w XX w. przed Chr.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.