Biblia z Ankary sprzed 1500 lat.

Biblia z Ankary
Biblia, spisana 1500 lat temu, przechowywana w Muzeum Etnograficznym w Ankarze jest badana pod kątem zawartości i czasu powstania. O dostęp do manuskryptu poprosił też Watykan.

 

Źródła powiązane z tureckimi mediami podają, że Turcja jest w posiadaniu tekstu biblijnego, powstałego 1500 lat temu, który został przechwycony przez policję w 2010 r. podczas operacji wymierzonej przeciwko przemytnikom. Tekst, spisany po syryjsku na związanych skórzanych kartach, obecnie jest badany i studiowany przez Muzeum Etnograficzne w Ankarze, a niektóre doniesienia podają również, że Watykan złożył oficjalną prośbę, by przebadać wspomniany manuskrypt. Mimo że nie podano wielu informacji na temat zawartości książki, niektóre doniesienia wskazują, że może to być kopia apokryficznej Ewangelii Barnaby.


Szajka przestępców została skazana za przemyt różnych przedmiotów, przechwyconych w trakcji operacji, włącznie z Biblią oraz innymi zabytkami przechowywanymi w ankarskim sądzie. Biblia, która była przechowywana w sądzie przez lata, niedawno została przekazana pod opiekę Muzeum Etnograficznego w Ankarze.

Minister Kultury oraz Turystyki Ertuğrul Günay potwierdził, że ministerstwo otrzymało kopię Biblii z sądu w Ankarze, która ma ok. 1500 lat i zdaje się, że jest spisana po aramejsku, w języku Jezusa. Powiedział, że Biblię trzeba poddać konserwacji, by mogła być potem wystawiona do oglądania przez wszystkich zainteresowanych.

Obita w skórę Biblia, która warta jest ok. 40 mln. lir tureckich (ok. 70 mln PLN), została spisana na skórzanych kartach i obecnie przechodzi proces konserwacji, gdyż jest uznana za cenne dobro kulturowe. Nawet kserokopie owej księgi wycenia się na 3-4 mln lir (3-4 mln PLN).

Niektóre media donoszą, że kopia Biblii z Ankary może stanowić kopię żywo dyskutowanej Ewangelii Barnaby, którą muzułmanie uznają za pierwotną ewangelię, która następnie została zatajona. Jej najstarsze kopie pochodzą z XVI w. i spisane są po włosku i hiszpańsku.

Ewangelia Barnaby sprzeciwia się opisom Jezusa oraz Jego czynów zawartych w kanonicznych opisach Nowego Testamentu i wykazuje silne paralele do muzułmańskiego spojrzenia na Jezusa. Zwartość wykazuje silne paralele z ideami islamu i zawiera np. wypowiedzianą przez Jezusa zapowiedź przyjścia na ziemię proroka Mahometa.

Ömer Faruk Harman, profesor teologii, jest zdania, że dopiero naukowe analizy mogą wykazać, czy Biblia z Ankary zawiera Ewangelię Barnaby, która, jak powiedział, zgadza się z treściami zawartymi w Koranie, a muzułmanie wierzą, że jest najstarszą wersją Nowego Testamentu.

Zgodnie z islamskim credo Ewangelia Barnaby traktuje Jezusa jako człowieka i proroka, a nie Boga, odrzuca naukę o Trójcy Świętej i ukrzyżowaniu Jezusa oraz zawiera zapowiedź nadejścia proroka Mahometa. İhsan Özbek, pastor protestancki, stwierdził, że niemożliwe jest, by była to oryginalna nauka Barnaby, gdyż ten żył w pierwszym wieku po Chr. i należał do grona Apostołów, a analizowana Biblia pochodzi dopiero z piątego lub szóstego wieku.

“Biblia z Ankary mogła zostać spisana przez kogoś z następców św. Barnaby, a ponieważ między życiem Barnaby a powstaniem Biblii (z Ankary) upłynęło ok. 500 lat, muzułmanie rozczarują się, gdy okaże się, że księga nie wykazuje relacji między Ewangelią Barnaby” dodał Özbek.

Aydoğan Vatandaş, dziennikarz i autor dwu książek na temat Ewangelii Barnaby, stwierdza, że nie ma wskazówek, by Biblia wspomniana przez tureckie media powstała 1500 lat temu, ale na pewno Ewangelia Barnaby została spisana w języku aramejskim i alfabecie syryjskim. Zachowane kopie zostały umieszczone w różnych miejscach, a Biblia z Ankary może należeć do tej grupy.

zebrał:
Bartłomiej Sokal

Informacja opracowana na podstawie:

http://www.biblicalarchaeology.org/daily/news/turkish-authorities-claim-to-have-seized-early-biblical-text/

http://www.sundayszaman.com/sunday/newsDetail_getNewsById.action?newsId=272334


Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.