Oświadczenie przewodniczącego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i Stowarzyszenia Biblistów Polskich w sprawie św. Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II – przed „sądem Piłata”

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II powstało w 2005 roku jako stowarzyszenie, a nade wszystko jako ruch zainspirowany przez św. Jana Pawła II – jego głoszeniem Ewangelii. W dniu 26 września 2004 roku zostało obdarzone jego apostolskim błogosławieństwem, udzielonym podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie. Stowarzyszenie Biblistów Polskich (SBP) ma swe korzenie w aktywności naukowej środowiska egzegetów, któremu patronowali Prymas Tysiąclecia bł. Stefan Wyszyński oraz Metropolita Krakowski Karol Wojtyła.

Głównym celem działania obydwu stowarzyszeń, według statutów zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski, jest animacja biblijna teologii polskiej i całego duszpasterstwa w Kościele, kształtowanie chrześcijańskiej kultury Narodu, który ponad 1000 lat temu przyjął Ewangelię i Chrzest.

Święty Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat był dla biblistów polskich współczesnym uosobieniem tak postaci św. Piotra, jak i „umiłowanego ucznia” Pana. Na Kongresie Teologów Polskich, który obradował na KUL-u w Lublinie, został przez nasze środowisko obdarzony zaszczytnym tytułem „Papa Sacrae Paginae”.

Całe środowisko, które tworzą Dzieło Biblijne i Stowarzyszenie Biblistów Polskich, odwołując się do św. Jana Pawła II – do jego mądrości i miłości do człowieka, ale także do świętości będącej dziełem Ducha Świętego – doświadcza jego wstawiennictwa u Boga, potwierdzonego wieloma wymownymi znakami.  Pierwszym jest rozpoczęcie 15 lat temu apostolatu biblijnego, którego doroczną celebracją jest Tydzień Biblijny, rozpoczynający się niedzielą Narodowego Czytania Pisma Świętego. Drugim owocem jego orędownictwa u Chrystusa – Mądrości Bożej jest rozwój kadr i badań w zakresie naukowej egzegezy Biblii. Znalazł on swoje potwierdzenie w dokumencie Ministerstwa Edukacji i Nauki, wydanym w listopadzie 2022 roku, w którym ustanawia się w dziedzinie nauk teologicznych nową dyscyplinę – „nauki biblijne”. Oznacza to formalne uznanie studiów i badań w obszarze biblistyki w systemie nauki polskiej. Św. Jan Paweł II jako metropolita krakowski w Konferencji Episkopatu Polski przez długie lata pełnił z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem rolę przewodniczącego Komisji ds. Nauki.

Dzieło Biblijne i Stowarzyszenie Biblistów Polskich uznają sąd nad osobą św. Jana Pawła II – profesora, biskupa, kardynał i papieża – przeprowadzony w pseudo-reportażu TVN za powtórzenie wyroku wydanego przeciw Jezusowi na podstawie fałszywych świadków (por. Mt 26,60). Z uwagi na posłużenie się ich kłamstwami i zastosowanie technik manipulacji można do wielu zaangażowanych w ten współczesny „sąd Piłata” nad św. Janem Pawłem II odnieść apostolską przestrogę przed stawaniem się „synami ciemności” (por. 1 Tes 5,5). Pierwszy „sąd Piłata” dotyczył osoby i nauczania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jak to sam opisał: „Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności” (Łk 22,53). A kierowane pod swoim adresem oskarżenia nazwał otwarcie kłamstwami i wskazał na ich ostateczne źródło – na „ojca kłamstwa”: „Od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44).

Jak ostatnie dni potwierdziły wypełnienie zapowiedzi Jezusa, tak samo wierzymy w spełnienie się Jego obietnicy: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,20). Ale od razu zapewnił uczniów: „Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33).

Zaiste, Prawda zwycięża kłamstwa, a Światło rozprasza ciemności! Karol Wojtyła, jako biskup, kardynał i papież Jan Paweł II nosił w sobie Światło i Głos, Prawdę i Miłość – dla każdego człowieka! We wnętrzu jego ludzkiej istoty rozbłyskało dla naszych dusz to właśnie Światło, którego nie ogarnia przestrzeń, dźwięczał ten Głos, którego czas ze sobą nie unosi, biła ta woń Prawdy, której wiatr nie rozwiewa, i to ciepło ojcowskiej Miłości – których nie pokonała śmierć i nie są w stanie pokonać żadne współczesne czy przyszłe „sądy Piłata”. Dzisiaj, może bardziej niż przedtem są one dla nas Światłem, Głosem, Prawdą i Miłością wielkiego Człowieka – Brata i Świętego na miarę całej historii Kościoła.

W odpowiedzi na „wyroki” współczesnych Piłatów oraz ich fałszywych świadków Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II i Stowarzyszenie Biblistów Polskich z jeszcze większym zaangażowaniem będą kontynuować apostolat Słowa Bożego w Polsce oraz prowadzić naukowe badania mające na celu coraz głębsze odkrywanie Prawdy o Bogu i człowieku, której niezmordowanym świadkiem i głosicielem był św. Jan Paweł II. Modlimy się, aby dalej orędował u Boga za nami – za Kościołem i Narodem, o których z całą mocą swego głosu i żarliwością miłującego serca mówił: „To jest moja Matka! To są moi Bracia i Siostry!”

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
profesor zwyczajny KUL Jana Pawła II

przewodniczący zarządu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Lublin, 14.03.2023 r. 

Screenshot 157