pope

Diecezja Poznańska

Krąg biblijny w radiu Emaus - 3

 

Stworzenie świata - Jak to było?

 

Tekst liryczny, paralelny.

Poemat na cześć Boga Stwórcy.

Początek wszelkiej działalności Boga poza Nim samym.

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię."


     "A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre."

 

Wszechmoc - Mądrość - Dobroć

________________________________

Ks. prof. Janusz Nawrot i Hubert Piechocki na antenie Radia Emaus odkrywają sekrety Pisma Świętego.

Audycja Radia Emaus 2014