91. Co oznacza "dziesięć rogów"?

 

Pytania do Biblii

Siedem rogów

Co oznaczają rogi, które znajdują się na głowie smoka mającego pożreć dziecko niewiasty w Księdze Apokalipsy?

Nowotestamentowa Księga Apokalipsy, wraz z Księgą Daniela w Starym Testamencie, wpisuje się w nurt apokaliptyki. Ta ważna obserwacja kierunkuje interpretację wielu faktów zapisanych w tej księdze. O ile (w pewnym uproszczeniu) w księgach historycznych nośnikiem Bożego Słowa jest historia, a w księgach prorockich – wyrocznie, w apokaliptyce kluczowym sposobem przekazywania treści są wizje.

Wizje składają się z wielu elementów nagromadzonych nieraz sztucznie, z których każdy posiada jakieś znaczenie symboliczne. W związku z tym trudno niektóre obrazy przedstawić w formie wizualnej, bo jak przykładowo zobrazować „Baranka stojącego, jakby zabitego” (Ap 5,6)? Jednak całość przesłania wizji nie składa się z sumy znaczenia pojedynczych symboli, ale sięga dalej.

W przypadku opisu smoka rozpoczynającego walkę z Niewiastą, pytanie o symbolikę rogów sięga w sedno znaczenia symbolicznego całej sceny oraz interpretacji obrazu smoka. Wizualne przedstawienie dziesięciu rogów jest utrudnione ze względu na niejednoznaczność tekstu: czy dziesięć rogów rozłożonych jest na siedmiu głowach, czy każda głowa ma dziesięć rogów? Niezależnie od tego, jak sobie to wyobrazimy, symbolika rogów oraz ich liczby nie ulega zmianie.

Starotestamentowym źródłem symbolu dziesięciu rogów jest Dn 7,7: „Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów”. W mitologiach starożytnego Bliskiego Wschodu „róg” jest symbolem mocy. Ten obraz przeniesiony został także do Nowego Testamentu (zob. Łk 1,69).

Liczba dziesięć była uważana za, w pewnym sensie, niezwykłą, po pierwsze dlatego że stanowi sumę liczby palców obu rąk, a także dlatego, że jest sumą liczb od 1 do 4. W połączeniu ze znaczeniem rogów obraz ten sugeruje, że Bestia jest obrazem wszystkich sił wrogich Chrystusowi, które kierują działaniem różnych sił, by toczyć batalię z dziećmi Kościoła.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.