92. Czym czyny bez wiary?

Pytania do Biblii

Czyny bez wiary?

Pismo św. mówi, że wiara bez czynów martwa jest. A czym są wobec tego czyny bez wiary? Jak można odwrócić to stwierdzenie - wiara bez czynów martwa jest?

List św. Jakuba, z którego pochodzi cytowany fragment (2,17.26), jest uzupełnieniem pawłowej doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę (np. Rz 4). Podkreślmy jeszcze raz - twierdzenie o potrzebie uczynków nie przeczy nauce Apostoła Narodów, ale ją rozwija. Uczynki nie zastępują wiary w drodze do usprawiedliwienia i zbawienia, ale stanowią wyraz wewnętrznej postawy człowieka – uzewnętrzniają oparcie człowieka w Bogu.

Wbrew przekonaniom wielu kaznodziejów, żaden wierzący nie zasłuży dobrymi uczynkami na usprawiedliwienie, gdyż jest ono łaską Boga, a ta zawsze jest wspaniałomyślnym obdarowaniem niegodnego człowieka. Dodajmy, że to obdarowanie nie jest uwarunkowane żadnymi wymaganiami. Gdyby tak było, nie mielibyśmy do czynienia z łaską, ale zapłatą lub należnością za pracę (zob. Rz 4,4), natomiast nawet największe poświęcenie ze strony człowieka nigdy nie będzie miało takiej wartości jak choćby „najmniejsza” łaska Boga. Określenie „najmniejsza” użyte jest w cudzysłowie, gdyż nie sposób mierzyć łaski Boga.

Próbując odwrócić myśl Jakuba, można stwierdzić, że uczynki dokonywane bez wiary mogą być filantropią, działalnością charytatywną albo wyrazem szlachetności, mogą także stanowić okazję do osiągnięcia własnej korzyści, ale na pewno nie będą uczynkami wiary. Czyny takie muszą mieć swoje zakorzenienie w miłości do Boga. Dostrzegając Stwórcę w Jego stworzeniu, człowiek prawdziwie wierzący będzie wyrażał swoją miłość do Boga poprzez miłość także stworzenia, pamiętając, że pierwszym i ostatecznym przedmiotem miłości jest Bóg. W przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo pomylenia porządku Stwórca-stworzenie.

Czyny bez wiary są możliwe. Spełniający je mogą liczyć także na wiele nagród, ale czy na nagrodę wieczną?

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.