93. Czy w Biblii ktoś się spowiadał?

 

Pytania do Biblii

Czy w Biblii ktoś się spowiadał?

Czy opisane jest w Starym Testamencie lub w Nowym Testamencie o ludziach którzy chodzili do spowiedzi? Czy w Biblii jest opisana spowiedź?

Czy spowiedź pojawia się w Biblii? Tak i to bardzo często. Rozwinięcie tej myśli za chwilę podejmiemy, tylko podobnie jak w przypadku innych pytań, musimy uściślić pewne sprawy metodologiczne.

Użyty w pytaniu termin „spowiedź” nie może być rozumiany jako posiadający identyczne znaczenie ze współczesną formą sakramentu pokuty i pojednania. Doktryna Kościoła rozwija się wraz z teologią i razem z nią rozwija się także podejście do sakramentów. Przykładowo, niewielu teologów katolickich kwestionuje sakramentalny charakter małżeństwa, ponieważ podstawy takiego podejścia do związku mężczyzny i kobiety znajdują się w Biblii. Natomiast nie ma w Biblii opisanego rytuału małżeństwa, który musi być wypełniony, żeby udzielić tego sakramentu.

Obrzęd, który towarzyszy sakramentom, nie jest szczegółowo, od A do Z, opisany w Biblii, ale wynika z adaptacji doktryny Kościoła do życia wiernych. Dlatego też w pierwszych chrześcijaństwa Eucharystie sprawowane były w inny sposób niż np. w wieku X, gdy mamy do czynienia z rytem tzw. klasycznym. Wraz z upływem czasu, gdy należało „unowocześnić” sprawowanie Eucharystii, żeby była zrozumiała dla wiernych, angażowała ich, by w ten sposób włączać ich w prawdziwą więź z Bogiem, owocującą udzieleniem Jego łaski, postanowieniem Soboru Trydenckiego powstał ryt trydencki, zwany obecnie „przedsoborowym”. Został on zastąpiony przez ryt współczesny po Soborze Watykańskim II.

Podobnie ma się sprawa ze spowiedzią. Kościół nigdy nie kwestionował sakramentalnego charakteru odpuszczenia grzechów, al zmieniała się z czasem formuła obrzędu. W Starym Testamencie mamy do czynienia z publicznym wyznaniem win (zob. Ps 32,5; 38,19), a najbardziej obrazowym sposobem „rozgrzeszania” Izraelitów był Dzień Przebłagania (hebr. Jom Kippur), w którym winy Izraelitów były składane na kozła wypędzanego na pustynię (Kpł 16,21).

Nowy Testament wiąże odpuszczenie grzechów z działalnością Jezusa Chrystusa, w którym działa Ojciec. Dlatego może On odpuszczać grzechy ludzi i przywracać ich do życia, którego pozbawiają ich przewinienia (Mt 9,2; Mk 2,9; Łk 5,20). W tej misji udział mają uczniowie, którzy wsparci Duchem Świętym mają za zadanie odpuszczać grzechy, bądź zatrzymywać w nich wierzących (J 20,23).

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.