102. Dlaczego przeinaczamy słowa Jezusa?

 

Pytania do Biblii

Dlaczego przeinaczamy słowa Jezusa?

Dlaczego do kapłanów mówi się „ojcze” a na papieża „ojcze święty”, jeżeli Jezus powiedział że jest tylko jeden Ojciec w Niebie a innych ludzi należy nazywać „braćmi”?

Tekst, którego dotyczy pytanie (Mt 23,9), zawiera pewną niejednoznaczność w języku greckim. Można go bowiem przetłumaczyć na dwa sposoby: „nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem” albo „nikogo z was na ziemi nie nazywajcie ojcem”. Komentatorzy przychylają się ku pierwszej wersji, ale...

Tytuł „ojciec” nie był czymś niezwykłym w Starym Testamencie. Przysługiwał on każdemu czcigodnemu człowiekowi, w ten sposób zwracał się do swojego mistrza uczeń prorocki (2 Krl 2,12; 6,21; 13,14). Z czasem zaczęto też odnosić go do uczonych w Piśmie, a nawet ogólnie do przodków lub postaci z przeszłości (np. Syr 44,1). Taka nomenklatura oddziaływała także na chrześcijan. W Dz 7,22 oraz 22,1 nazwani w ten sposób są członkowie starszyzny Izraela.

Należy sobie zatem zadać pytanie, czy ewangeliczny nakaz oznacza sprzeciw wobec nazywania „ojcami” zmarłych czy raczej jako zakaz nazywania w ten sposób zwierzchników synagogi. W całym kontekście narracji ewangelii mateuszowej jako bardziej trafioną należy uznać interpretację drugą. Ale jak się to ma do praktyki codziennej?

Skoro ewangelista kieruje swoje pouczenia przede wszystkim do nowo tworzącej się wspólnoty Kościoła, pragnie on wyznaczyć granice między wspólnotą synagogalną a kościelną. Nie mogą one upodabniać się do siebie, gdyż są one różne. Ma to też na celu przeciwstawienie się żydowskiej praktyce domagania się tytułów (Mt 23,6-7). Każdy chrześcijanin jest równy i nie ma prawa domagać się specjalnego tytułowania mu przez znajdujących się niżej w hierarchii społecznej, a tym bardziej kościelnej.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.