106. To jak jest z przemocą? (J 2,13-22)

 

Pytania do Biblii

To jak jest z tą przemocą?

Jak wyjaśnić użycie przemocy przez Jezusa wobec kupców w Świątyni, skoro ją potępiał?

Scena, która rozegrała się w świątyni, opisana została przez wszystkich czterech ewangelistów. Synoptycy (Marek, Mateusz, Łukasz) umieszczają ją w końcowej części działalności publicznej Jezusa, czyniąc z niej niejako pieczęć na wyroku śmierci, wydanym przez przywódców żydowskich. Inaczej jednak postępuje czwarty ewangelista, który przekazuje na samym początku publicznej działalności Jezusa, zaraz po opisie pierwszego znaku dokonanego w czasie wesela w Kanie Galilejskiej (J 2).

Pomijając zagadnienie różnic w intencjach teologicznych ewangelistów, należy stwierdzić, że wszyscy autorzy dzielą pewną myśl: przyjście i działanie Jezusa ma na celu sprzeciw. Sprzeciw ten nie może jednak być wyakcentowany, jak czynią to teologowie pozostający pod wpływem teologii wyzwolenia (np. Mateos i Barretto), którzy twierdzą, że Jezus poprzez swoje działanie chciał wyrazić sprzeciw wobec ciemiężonych przez władze duchowne biednych i pobożnych Żydów.

Sprzeciw ma na celu przede wszystkim ideę świątyni jako miejsca spotkania z Bogiem. Jednak, gdy przedsmakiem świątyni jest kupiectwo, cała sfera sacrum, która budowana jest przez pielgrzymowanie do miejsca świętego, zostaje zniszczona. Jezus, poprzez swoje działanie, chce na nowo przywrócić właściwe przeznaczenie świątyni i w tym celu podejmuje radykalne działanie.

Dlaczego jednak to działanie było aż tak radykalne? Dlaczego Jezus posługuje się przemocą? Problem współczesnego człowieka tkwi w tym, że próbuje (nieświadomie) scenę tę przenosić do współczesności i widzi Jezusa w roli zapaleńca, który wbiega do kościoła i zaczyna, przykładowo, wywracać stoliki z gazetami religijnymi albo obrazkami. Tymczasem, ewangeliści traktują działanie Jezusa jako gest prorocki, których w Starym Testamencie można znaleźć dużo (szczególnie dużo pojawia się w działalności Ezechiela oraz Jeremiasza). Także Jezus wielokrotnie wykonuje tego typu czynności (np. przeklęcie drzewa figowego). A zatem gest Jezusa jest zrealizowaniem tego, co sam Bóg czyni ze swoją świątynią. Jest to działanie radykalne, jednak Bóg ma prawo postąpić z miejscem swego przebywania na ziemi w sposób zdecydowany, by oczyścić je ze wszystkich nadużyć, które się w nim zagnieździły.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.