Biblijne inspiracje w nauczaniu bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Zachęcamy do zapoznania się z referatem o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim i biblijnych inspiracjach w jego nauczaniu, który wygłosił ks. prof. Henryk Witczyk na sympozjum Biblistów Polskich w WSD w Radomiu w dniu 14 września 2021. 

Referat