Relacja ze spotkania opłatkowego KKDBDR

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE KLERYCKIEGO KOŁA DZIEŁA BIBLIJNEGO

 


W poniedziałek 23 stycznia 2017 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu na auli Św. Pawła, wspólnota Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej przeżywała opłatkowe spotkanie. Jego program wypełniła najpierw lektura tekstu Ewangelii według św. Łukasza dotycząca opisu Bożych narodzin. Następnie moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski-opiekun koła-złożył wszystkim obecnym alumnom serdeczne życzenia.

Było też tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz śpiew kolęd. Spotkanie opłatkowe ubogaciła prelekcja dr. Leszka Wianowskiego, który dzielił się z alumnami-członkami koła aktualnością Janowego przekazu zawartego w 14 rozdziale tej Ewangelii. Prelekcja dr. Leszka Wianowskiego przyjęta została i nagrodzona dużymi oklaskami. Nie zabrakło też słodkich wypieków, które przygotowały dla alumnów członkinie Kręgu Biblijnego istniejącego przy bazylice św. Kazimierza w Radomiu. Modlitwa i Boże błogosławieństwo moderatora zakończyło wspólne radosne i świąteczne spotkanie we wspólnocie koła.