SPOTKANIE ROBOCZE KLERYCKIEGO KOŁA DZIEŁA BIBLIJNEGO

SPOTKANIE ROBOCZE KLERYCKIEGO KOŁA DZIEŁA BIBLIJNEGO

 

Każde dzieło, aby mogło wzrastać i sprawnie funkcjonować potrzebuje ludzi, dzięki którym możliwy jest rozwój. Pełne zaangażowanie wspólnoty jest gwarantem owocności i skuteczności podejmowanych prac.

W takim właśnie klimacie odbyło się 13 kwietnia 2021r. spotkanie organizacyjne Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Po dość długiej przerwie pandemicznej udało nam się spotkać, aby przedyskutować oraz rozdzielić obowiązki na zbliżający się w tych dniach Tydzień Biblijny, który organizowany był  pod hasłem „ Zgromadzeni na świętej wieczerzy” . Ks. prof. Jacek Kucharski- nasz moderator-przedstawił jego przebieg, zaprezentował plakaty i materiały multimedialne. 

Dzięki pełnej dyspozycyjności braci alumnów udało nam się sprawnie przeprowadzić podział obowiązków, a także omówić przebieg uroczystej liturgii eucharystycznej, która sprawowana była w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka, w czasie której nowi członkowie KKDBDR zostali wcieleni w struktury Dzieła Biblijnego. Z wielką radością i entuzjazmem przywitano dziesięciu  nowych członków. Najliczniejszą grupę nowicjuszy stanowią alumni z roku czwartego : Konrad Dębicki, Gracjan Kolendowski, Michał Starnawski, Tomasz Walasik oraz pozostali: Dawid Bukalski (kurs 3), Filip Wincewicz (kurs 3), Marcin Dębowski (kurs 3), Adrian Czajkowski (kurs 2), Jacek Kumór (kurs 2), Radosław Rojek (kurs 2).

Zostały przydzielone także audycje, które były w czasie Tygodnia Biblijnego prezentowane w „Radiu Plus”. Ksiądz Moderator na tegoroczne rozważania radiowe zaproponował list apostolski „PATRIS CORDE” Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego.  Chcąc  tym samym przybliżyć postać świętego Józefa, podkreślić jego przymioty będące wzorem dla młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie, życie rodzinne i rozeznających powołanie.