KLERYCKIE KOŁO DZIEŁA BIBLIJNEGO MA DZIESIĘCIU NOWYCH CZŁONKÓW

KLERYCKIE KOŁO DZIEŁA BIBLIJNEGO MA DZIESIĘCIU NOWYCH CZŁONKÓW

19 kwietnia 2021 roku w trakcie trwania XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego zgromadziliśmy się na Eucharystii pod przewodnictwem Pasterza Diecezji ks. bpa Marka Solarczyka. Koncelebrowali ją również radomscy bibliści,  ojcowie duchowni, wychowawcy, dyrektorzy diecezjalnych mediów
i stowarzyszeń, a także przyjaciele i sympatycy Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Na wstępie ks. Prof. Jacek Kucharski przywitał przybyłych gości, wyraził wielką wdzięczność dla biskupa ordynariusza za przyjęcie zaproszenia i poprosił o uroczyste wręczenie książeczek nowym członkom Dzieła Biblijnego. W czasie homilii biskup Marek podkreślał istotną rolę Pisma Świętego w życiu człowieka wierzącego. Wskazał na integralność jaka powinna istnieć pomiędzy tym co czytamy, a tym jak żyjemy. Po zakończonej liturgii Pasterz Diecezji wręczył dziesięciu alumnom Książeczki Członkowskie oraz stanął do wspólnej fotografii pamiątkowej. Dla wielu braci, było to wzruszające przeżycie, pełne powagi i dumy, iż poprzez swoje zaangażowanie będą mogli  poznawać Chrystusa i skuteczniej głosić Go ludziom do których zostaną posłani w swojej przyszłej pracy duszpasterskiej.

Tego samego dnia, tj. 19 kwietnia br., odbyło się także spotkanie powitalne nowych członków Dzieła Biblijnego.  Alumni dzielili się doświadczeniami ostatniego czasu. Cenną lekcją życia było świadectwo księdza moderatora Jacka Kucharskiego, który ubogacił nas doświadczeniem Ziemi Świętej i pięknem życia w Chrystusie.

Prezes Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego al. Patryk Korcz na mocy przysługujących mu praw mianował al. Kamila Krawczyka wiceprezesem Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego, także ekonoma, którym został al. Adrian Czajkowski.  Natomiast poprzez aklamację został wybrany nowy sekretarz, którym został al. Michał Starnawski COr. Opiekunem strony internetowej został al. Filip Wincewicz.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą w intencji stowarzyszenia oraz błogosławieństwem księdza moderatora Jacka Kucharskiego. Żywimy pełną wiary nadzieję, iż dzieło którego się podjęliśmy wyda w stosownym czasie owoc
w naszych sercach, a trud który będzie temu towarzyszył stanie się dla nas i naszych bliźnich życiodajny i pełen dynamizmu łaski Pana.

Oprac. Al. Michał Starnawski COr