Pierwsze spotkanie członków KKDBDR - 9 października 2021

Pierwsze spotkanie członków KKDBDR

w nowym roku akademickim 2021/2022

 

Dnia 9 października 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie alumnów należących do Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej z jego moderatorem ks. dr. Jackiem Kucharskim. Została na nim podsumowana działalność w czasie wakacyjnym oraz omówione inicjatywy Kleryckiego Koła zaplanowane na rozpoczynający się nowy rok akademicki.

Na początku spotkania moderator ks. dr Jacek Kucharski podziękował całemu KKDBDR za udział i zaangażowanie w organizację, obsługę oraz przebieg 58. Sympozjum Biblistów Polskich, które odbyło się w dniach 13 – 15 września br.
w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. W sympozjum uczestniczyło 95 biblistów zarówno z Polski oraz innych ośrodków naukowych   Europy.

W następnej części spotkania zostały omówione inicjatywy podejmowane przez Kleryckie Koło w najbliżej i późniejszej perspektywie

W najbliższą niedzielę, tj. 10 października br. zostanie zainaugurowany nowy rok akademicki w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima. Na początku odbędzie się wykład inauguracyjny, który poprowadzi dr Leszek Wianowski a następnie zostanie odprawiona Msza Św. pod przewodnictwem jej moderatora ks. dr. Jacka Kucharskiego.

W nieco dalszej przyszłości zostanie zainicjowana nowa forma ewangelizacji, jaką będą wyjazdy moderatora ks. dr. Jacka Kucharskiego wraz z klerykami/diakonami do wybranych parafii diecezji radomskiej ze specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność prezentacjami multimedialnymi.

Kontynuowany będzie także udział Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej w ogólnopolskim programie Narodowego Czytania Pisma Świętego (inicjatywa Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II we współpracy z Katolicką Agencją Informacyjną i innymi mediami katolickimi w Polsce, m.in. Radio Maryja i Tv Trwam). Po zakończeniu Ewangelii wg św. Mateusza w roku ubiegłym przyszedł czas na Ewangelię wg św. Marka, do której również będą systematycznie publikowane komentarze do jej kolejnych fragmentów. Spotkanie zakończyła modlitwa w intencjach Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Oprac. Al. Radosław Rojek.