XVI EDYCJA KONKURSU BIBLIJNEGO DLA ALUMNÓW WYŻSZYCH SEMINARIÓW DUCHOWNYCH

DRODZY ALUMNI!

W bieżącym roku akademickim zostanie zorganizowana

XVI EDYCJA KONKURSU BIBLIJNEGO DLA ALUMNÓW WYŻSZYCH SEMINARIÓW DUCHOWNYCH

Patronat nad eliminacjami wewnętrznymi podejmuje tradycyjnie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej oraz Rektor WSD w Radomiu.

DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZAPRASZAMY

CAŁY ALUMNAT

MATERIĄ KONKURSU BĘDĄ:

DZIEJE APOSTOLSKIE (z przypisami), tekst: Piąte Wydanie Biblii Tysiąclecia

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

1.Eliminacje wewnętrzne w każdym z Seminariów(20 kwietnia 2023 r.)

2.Ogólnopolski finał w Warszawie (16-17 maja 2023 r.)

Główna nagrodą  jest pielgrzymka do Ziemi Świętej (w okresie wakacyjnym). Przewidziane są ponadto jeszcze inne cenne nagrody.

 

Ks. dr hab. Jacek Kucharski – Dzieło Biblijne

Ks. dr Marek Adamczyk - rektor WSD

Ks. dr Zbigniew Niemirski

Ks. dr Sławomir Czajka

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1. Etap seminaryjny – w Seminarium diecezjalnym lub zakonnym

  • data konkursu w seminariach - 20 kwietnia 2023 (czwartek) o godz.16.00 (gdyby nie było możliwe przeprowadzenie konkursu w tym dniu, organizator konkursu na szczeblu seminaryjnym może wybrać inną datę w porozumieniu z organizatorami)
  • materia konkursu – Dzieje Apostolskie (z przypisami)
  • tekst - V wydanie Biblii Tysiąclecia
  • forma konkursu - 30 pytań (odpowiedzi za 1 punkt - nie ma odpowiedzi częściowo poprawnych)
  • czas trwania testu - 45 minut

Przebieg etapu seminaryjnego

            Za przygotowanie pytań i organizację konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursu Biblijnego powołana na zjeździe moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego w Warszawie w dniu 10 stycznia 2015 roku. Skład komisji: ks. dr Marcin Zieliński (przewodniczący); ks. dr Piotr Kot; ks. dr Piotr Waszak; ks. dr Andrzej Tulej.

            Na dwa dni przed konkursem zostaną rozesłane wszystkim zainteresowanym gotowe do druku testy. Nie trzeba formalnie zgłaszać uczestnictwa w konkursie, wystarczy wysłać maila z prośbą o pytania w dowolnym czasie. Po przeprowadzeniu etapu seminaryjnego wyniki należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres przewodniczącego Komisji Konkursu Biblijnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosi się o kontakt mailowy lub telefoniczny: Ks. Marcin Zieliński, ul. Narutowicza 6, 20-004 Lublin;

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 797946838

            Etap seminaryjny jest organizowany za zgodą Rektora danego Seminarium, który może wyznaczyć odpowiednią osobę do przeprowadzenia konkursu (np. diecezjalnego moderatora Dzieła Biblijnego, wykładowcę Pisma św. lub inną osobę). Zadaniem osoby przeprowadzającej konkurs jest sprawdzenie testów i przesłanie wyników Komisji ds. Konkursu Biblijnego. Zwycięzca etapu seminaryjnego uzyskuje możliwość reprezentowania seminarium na etapie ogólnopolskim. Jeżeli dwóch uczestników eliminacji uzyska ten sam wynik, mogą oni razem reprezentować seminarium. Decyzję podejmuje osoba odpowiedzialna za organizację konkursu na poziomie seminaryjnym.

2. Etap ogólnopolski – finał

  • materia konkursu finałowego – Dzieje Apostolskie (5 wyd. Biblii Tysiąclecia z przypisami) oraz lektura biblijna.
  • data przeprowadzenia finału – Warszawa, 16-17 maja 2023. Dokładny adres oraz koszty pobytu zostaną podane w późniejszym terminie.

             

Przebieg etapu ogólnopolskiego

            16 maja (wtorek) o godz. 17.00 przeprowadzony zostanie test ze znajomości tekstu biblijnego. 17 maja (środa) w godzinach porannych zostanie ogłoszony zwycięzca i klasyfikacja.

3. Nagrody

            Za udział w ścisłym finale etapu ogólnopolskiego są przewidziane nagrody. I nagroda to pielgrzymka do Ziemi Świętej (jej termin zostanie uzgodniony z laureatami), natomiast za miejsca II-VI przewidywane są nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik etapu ogólnopolskiego otrzyma świadectwo udziału w finale oraz upominek.

            Dodatkową nagrodą dla finalistów jest możliwość uczestnictwa w tygodniowych warsztatach biblijnych, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Nagroda ta fundowana jest przez Dzieło Biblijne. Warsztaty te będą organizowane w Bieszczadach we wrześniu. Szczegóły dotyczące tego wyjazdu zostaną podane w mailu przesłanym wszystkim uczestnikom fazy finałowej.