pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 43. ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 43. zeszyt „Kręgu Biblijnego”,tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Dotrze on
w listopadzie br. do naszych parafii.

Zeszyt 43. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają „Spotkania z Ewangelią św. Mateusza” (część trzecia: rozdz.16-20). Omówione tu zostały perykopy Mateuszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Część drugą, tj. „Poznawać Biblię”wypełniają
w ramach Wprowadzenia do Pisma Świętego starożytna literatura żydowska oraz Qumran - historia osady i badania archeologiczne. Dział Stary Testament podejmuje analizę Księgi Aggeusza oraz tematykę Świątyni jerozolimskiej
w orędziu proroka Aggeusza. W dziale poświęconym Nowemu Testamentowi
w ramach Pism Janowych omówione zostały fragmenty Księgi Apokalipsynasycone symboliką apokaliptyczną. Część trzecia zatytułowana „Bibliai Liturgia” analizuje sakrament małżeństwa.

Do 43. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Mateusza rozdz.16,13-20,28, które czyta lektor Andrzej Kozioł. Czytany tekst biblijny pochodzi z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem Edycji Świętego Pawła 2008.

Zachęcam gorąco, aby pomimo trudów znoszonych w czasie pandemii nie ustawała w nas gorliwość krzewienia apostolatu biblijnego.

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II