pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 46. ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"


INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, wydało 46. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Będzie on do odebrania u Księży Dziekanów od soboty 6 listopada br.

Zeszyt 46. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają „Spotkania z Ewangelią św. Mateusza” (część szósta: rozdz. 26-28). Omówione tu zostały perykopy Mateuszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym.

Część drugą, tj. „Poznawać Biblię” otwiera Wprowadzenie do Pisma Świętego
w ramach którego zostało omówione Święto Paschy. Dział Stary Testament podejmuje cykl Bohaterowie Starego Testamentu i prezentuje postać Abrahama. W dziale poświęconym Nowemu Testamentowi, który analizuje Apostołów Jezusa Chrystusa ukazana została sylwetka Świętego Piotra Apostoła. Część trzecia zatytułowana „Biblia i Liturgia” podejmuje zagadnienia piękna liturgii w ujęciu filozoficzno-teologicznym.

Do 46. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta
z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Mateusza rozdz. 26,36-28,20, które czyta lektor Andrzej Kozioł. Czytany tekst biblijny pochodzi z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem Edycji Świętego Pawła 2008.

Niech lektura 46. „Kręgu Biblijnego” pogłębiła naszą znajomość Objawienia Bożego obecnego na kartach Pisma Świętego.

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II