pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 48 ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci!

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, wydało 48. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Dotarł on do księży dziekanów już przed świętami Wielkanocy. 

Zeszyt 48. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają „Spotkania z Ewangelią według św. Łukasza” (Łk 4,1-6,38). Omówione tu zostały perykopy Łukaszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym.

Część drugą, tj. „Poznawać Biblię” otwiera Wprowadzenie do Pisma Świętego w ramach którego zostało omówione Święto Tygodni. Dział Stary Testament podejmuje cykl Bohaterowie Starego Testamentu i prezentuje postać Jakuba – życie i dzieło. W dziale poświęconym Nowemu Testamentowi, który analizuje Apostołów Jezusa Chrystusa ukazana została sylwetka Świętego Jana.

Część trzecia zatytułowana „Biblia w Tradycji Kościoła” przedstawia postać Św. Justyna oraz podejmuje zagadnienie liturgii i pobożności ludowej Kościoła.

Życzę, aby lektura 48. „Kręgu Biblijnego” utwierdzała nas w prawdzie Ewangelii i zachęcała do czerpania z niej wzorców do szlachetnego życia.  

 

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II