pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA 49 ZESZYTU "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, wydało 49. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Dotrze on do wspólnot parafialnych w najbliższym czasie.

Zeszyt 49. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają w części pierwszej „Spotkania z Ewangelią według św. Łukasza” (Łk 6,39-9,27). Omówione tu zostały perykopy Łukaszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym.

Część drugą, tj. „Poznawać Biblię” otwiera Wprowadzenie do Pisma Świętego w ramach którego zostało omówione Święto Namiotów. Dział Stary Testament podejmuje cykl Bohaterowie Starego Testamentu i prezentuje postać Józefa. W dziale poświęconym Nowemu Testamentowi, który analizuje Apostołów Jezusa Chrystusa ukazana została sylwetka Świętego Andrzeja.

Część trzecia zatytułowana „Biblia w Tradycji Kościoła” podejmuje zagadnienie Męczenników wczesnochrześcijańskich oraz Duchowość liturgiczną wiernych.

Niech lektura 49. „Kręgu Biblijnego” pogłębiła naszą znajomość Objawienia Bożego obecnego na kartach Pisma Świętego.

Ks. dr hab. Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II