pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 50 ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, wydało 50. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Będzie on do odebrania u Księży Dziekanów od Wielkiego Czwartku (6 kwietnia br.).

Zeszyt  50.  „Kręgu Biblijnego” zawiera tradycyjnie w części pierwszej „Spotkania z Ewangelią według św. Łukasza” (Łk 9,28-11,28). Omówione tu zostały perykopy Łukaszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Część drugą, tj. „Poznawać Biblię” otwiera Wprowadzenie do Pisma Świętego. Dział Stary Testament podejmuje cykl Bohaterowie Starego Testamentu.  Część trzecią stanowi „Biblia w Tradycji Kościoła”.

Niech lektura 50. „Kręgu Biblijnego” umacnia naszą wiarę poprzez zgłębianie prawd Objawienia Bożego obecnego na kartach Pisma Świętego. „Ważne jest bowiem – jak napisał papież Franciszek, aby chrześcijanin "przez ciągłe czytanie i długotrwałe rozmyślanie" uczynił "swoje serce biblioteką Chrystusa". 

Ks. dr hab. Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II