pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA 52 ZESZYTU "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, wydało 52. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Zeszyt  52.  „Kręgu Biblijnego” zawiera tradycyjnie w części pierwszej „Spotkania z Ewangelią według św. Łukasza” (Łk 14,25-20,8). Omówione tu zostały perykopy Łukaszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Część drugą, tj. „Poznawać Biblię” otwiera Wprowadzenie do Pisma Świętego, zawierające opis świąt i tradycji biblijnych. Dział Stary Testament podejmuje cykl Bohaterowie Starego Testamentu omawiając postać Jozuego oraz Ziemię Kannan jako Boży dar dla ludu wybranego.  Część trzecią stanowi „Biblia w Tradycji Kościoła”. Poznajemy w niej postać Euzebiusza z Cezarei. W ramach „Ze skarbca polskiej biblistyki” ks. prof. Antoni Tronina omawia władzę Boga nad światem a ład moralny według Księgi Hioba.

Według zapowiedzi Kurii Diecezjalnej 52. zeszyt „Kręgu Biblijnego” dotrze do Księży Dziekanów podczas Dni Duszpasterskich, które odbędą się w dniach 13-14 listopada br.

Niech lektura 52. „Kręgu Biblijnego” umacnia naszą wiarę poprzez zgłębianie prawd Objawienia Bożego obecnego na kartach Pisma Świętego. „Ważne jest bowiem – jak napisał papież Franciszek, aby chrześcijanin "przez ciągłe czytanie i długotrwałe rozmyślanie" uczynił "swoje serce biblioteką Chrystusa". 

Ks. dr hab. Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II