pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA 53 ZESZYTU "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA


Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,


Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, wydało 53. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Zeszyt  53. „Kręgu Biblijnego” zawiera tradycyjnie w części pierwszej „Spotkania z Ewangelią według św. Łukasza” (Łk 20,9-22,46). Omówione tu zostały perykopy Łukaszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Część drugą, tj. „Poznawać Biblię” otwiera Wprowadzenie do Pisma Świętego, zawierające opis świąt i tradycji biblijnych. Tym razem podjęto zagadnienie Święta Losów - Purim. Dział Stary Testament kontynuuje cykl Bohaterowie Starego Testamentu omawiając postać Rut Moabitki oraz „Obcych” wobec Boga Izraela w interpretacji targumów. W ramach Nowego Testamentu została omówiona postać Apostoła Tomasza. Znajdziemy tu również podstawy biblijne liturgii w nowej ewangelizacji. Część trzecią stanowi „Biblia w Tradycji Kościoła”. Poznajemy w niej postać Św. Hilarego z Poitiers. W ramach „Zeskarbca polskiej biblistyki” ks. prof. Antoni Tronina tematykę Hioba i jego modlitwy. Według zapowiedzi Kurii Diecezjalnej 53. zeszyt „Kręgu Biblijnego” będzie do odebrania dla Księży Dziekanów po Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek (28 marca br.). Niech lektura 53. „Kręgu Biblijnego” umacnia naszą relację z „Księgą Życia”, jaką dla każdego człowieka wiary powinna być Biblia.


Ks. dr hab. Jacek Kucharski
Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II