pope

Diecezja Radomska

SUGESTIE PASTORALNE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ I VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO.

SUGESTIE PASTORALNE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ
ORAZ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO
(10-16 kwietnia 2016 r.)

 

1.Niedziela Biblijna, podobnie jak Tydzień Biblijny jest wielkim świętem Słowa Bożego, dlatego należy zadbać, aby istotnie ono stało się centrum tego czasu.


2.Eucharystię powinna rozpoczynać uroczysta procesja wejścia (zwłaszcza w niedzielę), ze szczególnym uwzględnieniem Ewangeliarza, niesionego w sposób widoczny dla wiernych z wielkim szacunkiem.

3.Liturgia Słowa Niedzieli Biblijnej ubogacona powinna być komentarzami do czytań mszalnych, a przynajmniej jednym odnoszącym się do całości Liturgii Bożego Słowa.

4.Po odczytaniu Ewangelii księga Ewangeliarza powinna być położona na specjalnie przygotowanym pulpicie-ambonce w widocznym dla wiernych miejscu.

5.Podczas trwania Tygodnia Biblijnego zachęca się duszpasterzy, aby w sprawowanej liturgii ubogacili ją krótką homilią (zob. propozycje w Przegląd Biblijny nr 8, ss. 9-51).

6.W ogłoszeniach parafialnych należy gorąco zachęcić wiernych do lektury Pisma Świętego indywidualnej i w gronach rodzinnych. Dobrym wprowadzeniem tej zachęty mogłaby stać się lektura Biblii w świątyni parafialnej we wspólnocie wiernych (w tym roku zwłaszcza Dziejów Apostolskich), tak, jak czynią to już od kilku lat pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II niektórzy duszpasterze z wiernymi
w naszej diecezji.

7.Tydzień Biblijny powinien znaleźć swoje odbicie w przygotowanych z tej racji w parafii różnych formach apostolatu biblijnego (lectio divina, krąg biblijny, godzina biblijna, nabożeństwo Słowa Bożego, Polska Droga Świętych).

8.Księga Pisma Świętego powinna znajdować się na stałe w świątyni,
w takim miejscu, aby wierni mogli swobodnie ją czytać, również w dni powszednie.

9.Zachęca się gorąco duszpasterzy, aby w czasie trwania Tygodnia Biblijnego wykorzystali przygotowane przez Dzieło Biblijne materiały pomocnicze, tj. propozycje homilii, nabożeństw Słowa Bożego, konferencji biblijnych, katechez oraz innych form aktywności modlitewno-formacyjnej. Dotarły już one do wszystkich parafii naszej diecezji. W tym roku zachęcamy zwłaszcza do przeprowadzenia Polskiej Drogi Świętych (Przegląd Biblijny nr 8, ss. 100-122 oraz prezentacja do Drogi Światła na płycie CD)

10.W przeżywany Tydzień Biblijny poza duszpasterzami, w sposób szczególny powinni włączyć się członkowie Dzieła Biblijnego oraz katecheci.

11.W kreatywnym poszukiwaniu jeszcze innych inicjatyw związanych z Niedzielą Biblijną oraz VIII Ogólnopolskim Tygodniem Biblijnym zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl

Ks. dr Jacek Kucharski
Moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II