pope

Diecezja Radomska

WSKAZANIA  PASTORALNE I LITURGICZNE ZWIĄZANE Z TYGODNIEM BIBLIJNYM

WSKAZANIA  PASTORALNE I LITURGICZNE ZWIĄZANE
Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ
Z VII NARODOWYM CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ XV OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIEM  BIBLIJNYM

(23-29 kwietnia 2023 r.)

1. Niedziela Biblijna (23 kwietnia br.), w tym roku Siódme Narodowe Czytanie Pisma Świętego, podobnie jak cały Tydzień Biblijny jest wielkim świętem Słowa Bożego, dlatego należy zadbać, aby istotnie ono stało się centrum tego czasu.

2. Eucharystię powinna rozpoczynać uroczysta procesja wejścia (w niedzielę, fakultatywnie również w każdy dzień Tygodnia Biblijnego), ze szczególnym uwzględnieniem Ewangeliarza, niesionego w sposób widoczny dla wiernych z wielkim szacunkiem. Znakiem szacunku dla Słowa Bożego jest także stani wygląd Lekcjonarzy Mszalnych. Przypominamy, że obowiązuje już w Liturgii II wydanie Lekcjonarza Mszalnego i w każdej parafii Lekcjonarze powinny być wymienione na nowe.

3. Na 10 minut przed godziną rozpoczęcia każdej Mszy Świętej  w Niedzielę Biblijną zalecana jest Proklamacja Słowa Bożego przed Mszą Świętą (zob. Formularz uroczystego czytania Pisma Świętego przed Mszą świętą w Przeglądzie Biblijnym nr 15, s. 5-9).

4. Do lektury fragmentów Ewangelii według św. Jana w ramach VII Narodowego Czytania Pisma Świętego należy zaprosić reprezentantów ze wspólnoty parafialnej. tj. grup i stowarzyszeń istniejących  w parafiach dorosłych oraz młodzież i dzieci.  

5. Liturgia Słowa Niedzieli Biblijnej ubogacona powinna być komentarzami do czytań mszalnych, a przynajmniej jednym odnoszącym się do całości Liturgii Bożego Słowa.

6. Po odczytaniu Ewangelii księga Ewangeliarza powinna być położona na specjalnie przygotowanym pulpicie-ambonce w widocznym dla wiernych miejscu.

7. Sigla tekstów do osobistej lektury, refleksji i kontemplacji modlitewnej w ciągu roku uczestnicy liturgii Mszy św. w Niedzielę Biblijną otrzymują od przewodniczącego liturgii (poprzez posługę ministrantów). Zaleca się przygotowanie sigli tekstów biblijnych i usytuowanie ich w przygotowanych do tego koszykach, tak aby wierni mogli je zabrać ze sobą. Proponowane sigla tekstów biblijnych znajdują się w „Przeglądzie Biblijnym nr 15, s. 153-159 oraz na dołączonej do materiałów płycie CD. W tym roku pochodzą one z Pism Janowych (Ewangelii według św. Jana oraz 1-3 List Św, Jana Apostoła). Można je również swobodnie udostępnić poprzez internetowe strony parafialne, Facebookowe i inne narzędzia „nowej ewangelizacji”.

8. W parafiach, w których praktykuje się adorację Najświętszego Sakramentu po niedzielnej Mszy św., można wykorzystać zaproponowaną Drogę Światła całą lub kilka ze stacji z rozważaniem (Przegląd Biblijny nr 15, s.110-116).

9. Podczas trwania Tygodnia Biblijnego zachęca się duszpasterzy, aby w sprawowanej liturgii ubogacili ją krótką homilią (zob. propozycje w Przegląd Biblijny nr 15, s. 10-58).

10. W ogłoszeniach parafialnych należy gorąco zachęcić wiernych do lektury Pisma Świętego zwłaszcza Ewangelii według św. Jana w gronie rodzinnym.

12. Tydzień Biblijny powinien znaleźć swoje odbicie w przygotowanych z tej okazji w parafii różnych formach apostolatu biblijnego (lectio divina, krąg biblijny, godzina biblijna, nabożeństwo Słowa Bożego, Droga Światła).

13. Księga Pisma Świętego powinna znajdować się na stałe w świątyni, w takim miejscu, aby wierni mogli swobodnie ją czytać, również w dni powszednie.

14. Zachęca się gorąco duszpasterzy, aby w czasie trwania Tygodnia Biblijnego wykorzystali przygotowane przez Dzieło Biblijne materiały pomocnicze, tj. propozycje homilii, nabożeństw Słowa Bożego, konferencji biblijnych, katechez oraz innych form aktywności modlitewno-formacyjnej. Są one dostępne we wszystkich parafiach naszej diecezji. Do materiałów pomocniczych dołączona została płyta CD zawierająca: Przegląd Biblijny nr 15; pomoce do katechez; prezentacje do katechez dla dorosłych; prezentacja Drogi Światła;  plakat XV Tygodnia Biblijnego; Plakat VII Narodowego Czytania Pisma Świętego.

15. W przeżywany Tydzień Biblijny poza duszpasterzami, w sposób szczególny powinni włączyć się członkowie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima, studenci – uczniowie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, wszyscy katechizujący w placówkach oświatowych wszystkich poziomów.

16. W kreatywnym poszukiwaniu jeszcze innych inicjatyw związanych z Niedzielą Biblijną- VII Narodowym Czytaniem Pisma Świętego oraz XV Ogólnopolskim Tygodniem Biblijnym zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.ploraz diecezjalnej: www.biblista.pl/diecezja-radomska.

Ks. dr hab. Jacek Kucharski, Ks. dr Tomasz Herc