LITURGICZNA INAUGURACJA ROKU AKDAEMICKIEGO W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. HIERONIMA W RADOMIU

LITURGICZNA INAUGURACJA ROKU AKDAEMICKIEGO
W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. HIERONIMA
W RADOMIU

Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. Św. Hieronima działająca pod patronatem Ks. Bpa Henryka Tomasika oraz Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Radomiu rozpoczęła trzeci rok swojej działalności. Od tego roku akademickiego ze względu na rosnącą liczbę słuchaczy, wykłady odbywają się w auli Sługi Bożego Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego, mieszczącej się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Wykładowcami szkoły są: ks. dr Jacek Kucharski- biblista, dr Leszek Wianowski – teolog duchowości oraz ks. mgr lic. Kamil Kowalski – aktualny doktorat Instytutu Biblijnego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Wykłady odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca od godz. 17.00 do 20.00. Aktualna tematyka poświęcona jest zagadnieniom jakie podjął Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich. Słuchacze poza zapoznaniem się z treścią księgi, uczą się również Kościoła, którego struktury mają swój początek w pierwotnych wspólnotach powstałych po Zesłaniu Ducha Świętego. W prace szkoły czynnie włączają się członkowie Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Do słuchaczy szkoły można zawsze dołączyć.