Relacja ze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima

ROŚNIE LICZBA SŁUCHACZY SZKOŁY BIBLIJNEJ

DLA DOROSŁYCH  IM. ŚW. HIERONIMA

 

W niedzielę, 11 grudnia 2016 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, odbyły się kolejne zajęcia działającej pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej Szkole Biblijnej dla Dorosłych. Zajęcia poprowadzili: ks. dr Jacek Kucharski, ks. mgr lic. Kamil Kowalski oraz dr Leszek Wianowski.

Radością moderatora i rektora szkoły zarazem jest zwiększająca się liczba słuchaczy. To bardzo cieszy – mówi – z nieukrywaną dumą ks. Jacek Kucharski. Bardzo cenna jest również pomoc jaką w zakresie przygotowań zajęć niesie Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej.

To cenna pomoc,  a zarazem doskonała praktyka w ramach apostolatu biblijnego – mówi ks. Jacek. Ciekawe, że zajęcia przewidziane do 20 tej zawsze się przeciągają. Tyle jest jeszcze pytań, ciekawostek. To dobry znak na przyszłość. Kolejne zajęcia w szkole odbędą się 8 stycznia 2016 r. od godz. 17-tej.

Rozpocznie je opłatkowe spotkanie, na które moderator zaprosił ks. bp. Piotra Turzyńskiego. Wszyscy mogą do nas jeszcze dołączyć! – mówi moderator. A zatem do Dzieła! Rozmawiał al. Damian Sadza (KKDBDR).