OPŁATEK SZKOŁY BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH Z BP. PIOTREM

 

 

OPŁATEK  SZKOŁY BIBLIJNEJ  DLA DOROSŁYCH  Z BP. PIOTREM

 


W niedzielę 8 stycznia 2017 r., gdy liturgicznie kończył  się okres Bożego Narodzenia, a natura przyniosła silne mrozy, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu na auli im. Sługi Bożego Bpa Piotra Gołębiowskiego spotkali się na kolejnych zajęciach słuchacze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych. W tym dniu pierwszą część spotkania wypełniło opłatkowe spotkanie z Bpem Piotrem Turzyńskim, który przybył na spotkanie na zaproszenie moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego – ks. dr. Jacka Kucharskiego.

Rozpoczęło je tradycyjnie czytanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza 2, 1-20 oraz śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Następnie głos zabrał ks. Jacek Kucharski, który przywitał ks. bpa Piotra oraz wykładowców: dr. Leszka Wianowskiego i ks. mgr. Lic. Kamila Kowalskiego oraz wszystkich słuchaczy składając im świąteczne życzenia. Po wspólnym łamaniu się opłatkiem, głos zabrał ks. bp Piotr, który wyraził podziękowanie ks. Jackowi za całą pracę na rzecz Dzieła Biblijnego oraz życzył wielu sił do krzewienia Słowa Bożego.

Zwrócił się również do zebranych, którym cytował jako patrolog słowa Orygenesa dotyczące spotkania i głębi Bożego Słowa. Po wspólnym śpiewie kolęd na zakończenie spotkania ks. Jacek Kucharski wręczył od słuchaczy Szkoły Biblijnej dla Dorosłych ks. bp. Piotrowi upominek w postaci Nowego Leksykonu Sztuki Chrześcijańskiej. Drugą cześć spotkania wypełniły wykłady przewidziane w programie szkoły.