SZKOŁA BIBLIJNA IM. ŚW. HIERONIMA ZAKOŃCZYŁA ROK AKADEMICKI

SZKOŁA BIBLIJNA IM. ŚW. HIERONIMA ZAKOŃCZYŁA ROK AKADEMICKI

 


W niedzielę 18 czerwca w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu odbyły się ostatnie zajęcia w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima. Rozpoczęła je msza św. dziękczynna z homilią,  którą wygłosił moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II – ks. dr Jacek Kucharski. Po Eucharystii słuchacze szkoły uczestniczyli w ostatnich wykładach. Poświęcone zostały drugiej i trzeciej podróży św. Pawła oraz jego mowy więzienne. Student szkoły Stefan Naulewicz przygotował dla wspólnoty słodką niespodziankę. Był nią wspaniały tort, którym rektor szkoły ks. Jacek Kucharski obdarował wszystkich. Nie zabrakło podziękowań ze strony studentów dla wykładowców: ks. dr. Jacka Kucharskiego, dr. Leszka Wianowskiego i ks. lic. Kamila Kowalskiego. Ks. Kucharski zapowiedział już problematykę, którą podejmie szkoła od drugiej niedzieli października br. Będzie nią ostatnia księga Biblii – Apokalipsa. Ks. Kucharski w imieniu wykładowców złożył słuchaczom wakacyjne życzenia oraz udzielił kapłańskiego błogosławieństwa.