Relacja z opłatka z Bpem Henrykiem

BISKUP HENRYK TOMASIK W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH

W niedzielę 14 stycznia 2018 r. odbywały się cykliczne wykłady Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima. Ich jednak przebieg był zupełnie inny. Spotkanie 100 osobowej grupy słuchaczy rozpoczęło dzielenie się opłatkiem. Obecny był na nim Pasterz Diecezji – Ks. Bp Henryk Tomasik oraz wykładowcy Szkoły Biblijnej: dr Leszek Wianowski, ks. dr Jacek Kucharski, ks. lic. Kamil Kowalski.  Zebrani w seminaryjnym refektarzu przywitali Pasterza kolędą „Wśród nocnej ciszy”, potem jeden ze słuchaczy szkoły odczytał fragment Łukaszowej o narodzinach Jezusa.

Głos zabrał moderator diecezjalny i rektor Szkoły Biblijnej ks. dr Jacek Kucharski, który przywitał Pasterza w gronie zebranych oraz przekazał pozdrowienia z życzeniami od nowo wybranego przewodniczącego Ogólnopolskiego Zarządu Dzieła Biblijnego – ks. prof. Henryka Witczyka. Ks. Kucharski podziękował Ks. Bp. Henrykowi za patronat nad stowarzyszeniem oraz Szkołą Biblijną i przekazał głos słuchaczom Szkoły. Państwo Jadwiga i Józef Odzimkowie jako przedstawiciele całej szkolnej wspólnoty złożyli Ks. Bp. serdeczne życzenia z racji świąt Bożego Narodzenia, srebrnego jubileuszu sakry biskupiej oraz zbliżających się imienin.

Ks. Biskup Henryk dziękując wykładowcom za piękną pracę w apostolacie biblijnym, życzył wszystkim wytrwałej pracy nad studiowaniem Biblii, przywołując atmosferę rodzinnego domu Romana Brandstaettera. Po słowach Pasterza rozpoczęło się tradycyjne łamanie opłatkiem z akompaniamentem kolęd, które grali i śpiewali alumni z KKDBDR. Radosne spotkanie i śpiew kolęd towarzyszył zebranych przez blisko godzinę. Po skończonym ucztowaniu rektor szkoły zaprosił wszystkich na aulę im. św. Jana Pawła, gdzie odbyły się kolejne wykłady z Apokalipsy.