SZKOŁA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH ZAKOŃCZYŁA STUDIA NAD APOKALIPSĄ

SZKOŁA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH ZAKOŃCZYŁA STUDIA NAD APOKALIPSĄ

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. w gmachu seminarium przy ul. Młyńskiej w Radomiu na auli im. Jana Pawła II odbyły się ostatnie wykłady w Szkole Biblijnej  dla Dorosłych im. Św. Hieronima. Poprowadzili je cenieni za profesjonalizm i pasję wykładowcy szkoły: dr Leszek Wianowski, ks. lic. Kamil Kowalski. Całość koordynował i również prowadził wykłady rektor szkoły ks. dr Jacek Kucharski- pomysłodawca i założyciel. Po wykładach słuchacze szkoły przeszli do kaplicy seminaryjnej, gdzie uroczystą Eucharystią i błogosławieństwem księgą Pisma Świętego zakoń czyli wykłady. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił  ks. dr Jacek Kucharski. Całość liturgii przygotowali alumni-członkowie Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej (dalej KKDBDR), a Liturgię Słowa poprowadzili słuchacze szkoły. W Eucharystii uczestniczył już jako diakon br. Roman Zając – członek KKDBDR. Przed błogosławieństwem na wakacje rektor szkoły podziękował wykładowcom, słuchaczom szkoły oraz alumnom za ich zaangażowanie w studiowaniu i poznawaniu Apokalipsy. Głos zabrali również słuchacze, którzy słowami i oklaskami dziękowali wykładowcom za otrzymaną wiedzę o Apokalipsie. Ks. Jacek Kucharski zapowiedział już tematykę przyszłego roku. Będą nią najtrudniejsze strony Ewangelii. Nie mogło zabraknąć również wspólnej przedwakacyjnej fotografii. „Idźcie i odpocznijcie nieco” (Mk 6,31), a potem wracajcie po wakacjach dalej pogłębiać Waszą znajomość Biblii. przywołał słowa samego Jezusa kierowane do uczniów ks. Kucharski przed błogosławieństwem Biblią.