SZKOŁA BIBLIJNA ZAKOŃCZYŁA WYKŁADY

SZKOŁA BIBLIJNA ZAKOŃCZYŁA WYKŁADY

W niedzielę 2 czerwca 2019 r. w auli im. Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbyło się ostatnie spotkanie słuchaczy Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima. Tradycyjnie rozpoczęła je modlitwa, po której przybyli wysłuchali dwóch wykładów ks. dr Jacka Kucharskiego. Pierwszy z nich nosił tytuł: Sieci pełne ryb zapowiedzią powszechności Kościoła Chrystusowego (J 21,16). Po kawowej przerwiedrugi zaś, poświęcony został tematyce: Stary Testament – święta księga judaizmu i chrześcijaństwa. Uczestnicy po wspólnej dyskusji przeszli następnie do kaplicy seminaryjnej, gdzie sprawowana była uroczysta Eucharystia w intencji Szkoły Biblijnej, której przewodniczył rektor szkoły i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski. Mszę św. koncelebrowali wykładowcy szkoły: ks. lic. Tadeusz Mazur oraz ks. lic Michał Faryna. Ks. Kucharski podziękował wykładowcom szkoły za miesiące ich gorliwej pracy i dr. Leszkowi Wianowskiemu, który czuwał nad terminarzem i tematyką spotkań. Na zakończenie słuchacze w wykładowcami udali się pod pomnik św. Jana Pawła II stojący na placu seminaryjnym, wspominając 40. Rocznicę jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Św. Jan Paweł II to zarazem patron stowarzyszenia i szkoły biblijnej. Inauguracja wykładów odbędzie się w niedzielę 6 października br.