„GAUDEAMUS IGITUR” W RADOMSKIEJ SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH

„GAUDEAMUS IGITUR” W RADOMSKIEJ SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH 

W niedzielę 6 października 2019 r. w auli Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu rozpoczęły się wykłady w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima. Istniejąca od 2014 r. Szkoła Biblijna proponuje dla sympatyków Biblii comiesięczne niedzielne spotkania wykładowe, które w tym roku akademickim poprowadzą: ks. dr Jacek Kucharski, dr Leszek Wianowski, ks. lic. Tadeusz Mazur oraz ks. lic. Michał Faryna. Szkoła Biblijna gromadzi słuchaczy z całej diecezji. Są wśród nich poza Radomiem, słuchacze ze Białobrzegów, Starachowic, Skarżyska-Kamiennej, Iłży, Pionek, Kozienic czy Jedlnii Letnisko. Tematyką tegorocznych spotkań będzie postać i dzieło św. Pawła Apostoła. Pierwszy wykład, który wygłosił ks. dr Jacek Kucharski poświęcony został portretowi Apostoła Narodów jaki wyłania się z jego pism oraz Dziejów Apostolskich. Drugi, autorstwa dr. Leszka Wianowskiego poświęcony został życiu duchowemu św. Pawła. Pierwsze wykłady zwieńczyła tradycyjnie sprawowana w kaplicy seminaryjnej uroczysta Eucharystia w intencji wykładowców i słuchaczy szkoły, której przewodniczył ks. dr Jacek Kucharski. Homilię wygłosił ks. lic. Michał Faryna. Orawę liturgiczną przygotowało Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej.