ROZKŁAD ZAJĘĆ W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. HIERONIMA ROK AKADEMICKI 2019/20

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. HIERONIMA

ROK AKADEMICKI 2019/20

Godz. 17.00-20.00

 

6 X 2019

Kim był Paweł Apostoł -portret Apostoła Narodów – ks. dr Jacek Kucharski

                   Życie duchowe św. Pawła – dr Leszek Wianowski

                   Eucharystiainaugurująca wykłady

 

10 XI 2019

Archeologiczny problem grobu Św. Pawła – ks. dr Jacek Kucharski

                   Listy Pawłowe i deuteropawłowe-introdukcja – ks. dr Jacek Kucharski

                   Środowisko kulturowe Listów św. Pawła –ks. lic. Michał Faryna

 

1 XII 2019

Pawłowy obraz Boga – dr Leszek Wianowski

                   Nowe Prawo Chrystusa i jego konsekwencje w życiu chrześcijanina – ks. lic. Tadeusz Mazur

                   Paweł i jego stosunek do pogan – ks. lic. Michał Faryna

 

5 I 2020

Chrzest jako przejście do nowego życia- dr Leszek Wianowski

                   Jedność Kościoła według Listów Pawła –ks. dr Jacek Kucharski

                   Spotkanie opłatkowe z Ks. Bpem Adamem Odzimkiem

 

2 II 2020

                   Eucharystia, Krzyż i Zmartwychwstanie jako istota życia duchowego – dr Leszek Wianowski

                   Św. Paweł misjonarz i jego podróże- ks. lic. Michał Faryna

                   Celibat i kapłaństwo w doktrynie św. Pawła – ks. lic. Tadeusz Mazur

 

1 III 2020

Sumienie w nauce duchowej św. Pawła – dr Leszek Wianowski

                   Szatan wróg człowieka – ks. lic. Tadeusz Mazur

                   Charyzmaty i ich funkcja we wspólnocie Kościoła –ks. dr Jacek Kucharski

 

  1. 5 IV 2020

Pawłowa nauka o usprawiedliwieniu – ks. dr Jacek Kucharski

         Czystość i duchowość małżeństwa – dr Leszek Wianowski

                   Tablice domowe – drogowskazy życia rodzinnego –ks. lic. Michał Faryna

 

3 V 2020

Dlaczego Listu do Hebrajczyków nie zaliczamy do Listów Pawła? – ks. dr Jacek Kucharski

                   Naśladowanie Chrystusa - chrystocentryzm duchowości według św. Pawła – dr Leszek Wianowski

                   Duch Święty i Jego rola według Listów św. Pawła – ks. lic. Michał Faryna

 

7 VI 2020

Teologia i duchowość modlitwy –dr Leszek Wianowski

                   Jaki będzie przyszły świat? Eschatologia według św. Pawła – ks. dr Jacek Kucharski

                   Eucharystia zamykająca wykłady