PASTERZ i BIBLISTA W BIBLIJNEJ SZKOLE DLA DOROSŁYCH IM. ŚW. HIERONIMA W RADOMIU

PASTERZ i BIBLISTA W BIBLIJNEJ SZKOLE DLA DOROSŁYCH

IM. ŚW. HIERONIMA W RADOMIU

 

W pierwszą niedzielę Nowego Roku 2020, tj. 5 stycznia słuchacze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima w Radomiu przeżywali obok cyklicznych wykładów przewidzianych w programie, spotkanie opłatkowe. Rektor szkoły ks. dr Jacek Kucharski zaprosił na nie ks. bpa Adama Odzimka – biblistę i biskupa pomocniczego w diecezji. Poza słuchaczami szkoły obecni byli jej wykładowcy: dr Leszek Wianowski, ks. lic. Michał Faryna oraz ks. lic. Tadeusz Mazur. Spotkanie z Pasterzem i Biblistą rozpoczęło się o godz. 19-tej. Od godz. 17-tej słuchacze wysłuchali jeszcze dwóch wykładów. Pierwszy wygłosił dr Leszek Wianowski z tematyką „Chrzest jako przejście do nowego życia”, drugi ks. dr Jacek Kucharski wokół tematyki „Jedność Kościoła według Listów Pawła”. Przed godz. 19-tą wszyscy z auli Jana Pawła II przeszli na seminaryjny refektarz, gdzie odbyło się świąteczno-opłatkowe spotkanie.Witając dostojnego gościa ks. Kucharski mówił, iż szkoła wpisuje się nie tylko w życie duszpasterskie diecezji, ale jest realizacją słów, które przywołał w Liście apostolskim „Aperuitillis”, ustanawiającym Niedzielę Słowa Bożego Ojciec św. Franciszek, że: Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie. Życzył jednocześnie Bp. Adamowi jeszcze wielu owocnych lat w przybliżaniu i wyjaśnianiu słowa Bożego zawartego w Biblii. Ks. Bp Adam, składając całej wspólnocie szkoły biblijnej życzenia, wyraził nadzieję, że nie zagaśnie w niej nigdy pragnienie życia w bliskości Boga obecnego na kartach Pisma świętego. Świątecznemu spotkaniu towarzyszył kapłański zespół muzyczny „Jak najbardziej” zaproszony przez ks. Kucharskiego. Wszyscy członkowie grupy muzycznej to byli seminaryjni studenci wykładowcy i moderatora Dzieła Biblijnego oraz jego bliscy współpracownicy w stowarzyszeniu. Rozśpiewani kapłani zaprosili wszystkich do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. „To było wspaniałe przeżycie i spotkanie. Jesteśmy prawdziwą rodziną. Tak bardzo zżyła nas ta szkoła, nie mówiąc już o tym, ile dowiedzieliśmy się o Biblii. Długo zapadnie w naszej pamięci” – mówi pani Małgorzata słuchaczka szkoły od początku jej istnienia.